İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İLANI | İlim ve Medeniyet

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ İLANI

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği 08/01/2015 tarihli usül ve esaslar uyarınca 2016-2017 Güz dönemi Merkezi Yerleştirme puanına göre yatay geçiş şartları ve takvimi aşağıda belirtilmiştir.

A- Ek Madde-1 Kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuru ve Kayıt Takvimi

Başvuruların Alınması

04-12 Ağustos 2016

İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programları için)

15 Ağustos 2016

Başvuruların Değerlendirilmesi

16-23 Ağustos 2016

Sonuçların İlanı

25 Ağustos 2016

Asil Kayıtları

29 Ağustos 02 Eylül 2016

Yedek Kayıtları

05-06 Eylül 2016

B- Başvuru Koşulları

1) Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilecektir. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramayacaktır. (ÖSYS Puanı ile Türkiye’de veya KKTC’de bir yükseköğretim programına yerleşen, ancak, kayıt yaptırmadan kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarına öğrenime başlayan veya ÖSYS’ye girip Türkiye’de herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmeden, kendi imkanları ile yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine başlayan ve öğrenci statüsünde olanların adı geçen madde kapsamında başvuru yapamayacaklardır.)

2) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

(Örnek: İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.)

3)  Öğrenci, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istediği yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlaması şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilecektir (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).

4) Öğrenci,  Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci tekrar yatay geçiş yapamaz.) Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenci ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

5) 2016 ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler başvuru yapamazlar. (İlgili yılda ÖSYS’de yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki dönem/yılda yapılacak işlemler sırasında başvuru hakkı bulunmaktadır.)

6) Öğrenci geçmek istediği diploma programına, halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapamaz.

7) Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan programlarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

8) Öğretim dili Türkçe olan programlardan tamamen veya kısmen yabancı dilde (en az %30 İngilizce) eğitim yapan programlara geçişte (“Tıp” ve “Moleküler Biyoloji ve Genetik” programları hariç) öğrenci yabancı dil şartını sağlamak zorundadır. Bu programların ara sınıflarına yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin mezun olana kadar ilgili programdaki tüm derslerin kredi/AKTS sayısına göre en az %30’unu veya tamamını İngilizce görme şartını yerine getirmeleri gerekir. Bu sebeple Türkçe eğitim veren lisans programlarından öğretim dili tamamen İngilizce olan programlara sadece 1. sınıf için yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

a) Öğretim dili Türkçe olan programlardan “Tıp” ve “Moleküler Biyoloji ve Genetik” programlarının 1. sınıfına yatay geçiş başvurusu mümkün olmakla birlikte ara sınıflarda kurul derslerinin telafisi mümkün olmadığından ara sınıflara bu programlardan yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir. Tıp programının ara sınıflarına sadece öğretim dili kısmen (en az %30) İngilizce veya tamamen İngilizce programlarda okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

b) Bu programlara Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin 15 Ağustos 2016 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacak olan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. Dokuzuncu maddede belirtilen muafiyet koşullarını sağlayan adaylar lisans eğitimlerine başlarlar.

c) Ara sınıflarda olanların dokuzuncu maddede belirtilen muafiyet koşullarına uygun olarak İngilizce yeterliklerini başvuru sırasında belgelemesi zorunludur. Dokuzuncu maddede belirtilen muafiyet koşullarını sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

9) Aşağıda belirtilen muafiyet şartlarından en az birini sağlayan öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavından muaftırlar ve bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.

a) Öğrenimlerinin en az son üç yılında, öğretim dili olarak İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrenciler,

b) Son üç yıl içinde, İngilizce YDS sınavından en az 70 puan alan veya ÖSYM tarafından YDS denkliği belirlenmiş başka bir sınavdan muadil puan almış olan öğrenciler,

10) İngilizce hazırlık programından muafiyet için kullanılabilecek tüm belgelerin geçerlilik süresi,  Üniversite tarafından verilen İYS sonuç belgesi de dahil olmak üzere 3 yıldır.

11) Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı şartı aranmaz.

12) Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumunda disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.

C- Kontenjanlar, Puan Türleri ve Taban Puanlar

D- Başvuru Şekli ve Adresi

Başvurular öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (http://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx adresinden) çevrimiçi (online) olarak alınacaktır. Elden ve posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında gerekli belgelerin taranarak PDF veya JPG uzantılı olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Belgelerin eksik ya da hatalı yüklenmesi halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İngilizce Yeterlik Sınavı ile ilgili bilgi almak için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun web sitesine bakanız: http://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İrtibat Telefonu: 0 (216) 280 22 42-43-44

E- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Öğrenci Belgesi (Belgede adayın daha önce “merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair” açıklama notu bulunmalıdır)

2) Not dökümü/ transkript (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.)

3) Puan türü, puanı, başarı sırası vb. detay bilgileri içeren LYS sonuç belgesi ile ÖSYS sonuç belgesi (Alınan tüm puanları gösterir belge ve yerleştirme belgesi): Bu iki belgenin ÖSYM sayfasından alınacak çıktısı ile başvuru yapılacaktır.

4) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda aldığı ders içerikleri  (Ara sınıflardan başvuru yapanlar için istenmektedir.)

5) Disiplin Durumunu Gösterir Belge: öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).

6) En az %30 İngilizce veya tamamen İngilizce eğitim verilen programlara başvuran öğrencilerin varsa yabancı dil yeterliğini gösteren belge,

7) Daha önce Ek Madde 1 ile Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci işlerinden alacağı belge.

8) Ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf.

Yukarıdaki belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

F- Değerlendirme

1) Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Fakültelerde oluşturulan ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Yerleştirme sonuçları ilgili fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

2) Değerlendirme sürecinde adayların ÖSYS puanları kullanılarak sıralama yapılır. Adaylar kontenjan sayılarına göre asıl ve yedek olarak bu sıralama kullanılarak programlara yerleştirilir.

H- Kayıt İşlemleri

1) Her bir programa yerleştirilen ve yerleştirilmeyen öğrencilerin puan sıralamalı değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfalarında duyurulur.

2) Programlara yerleştirilen adaylar başvurularında sisteme yükledikleri belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri, ayrıca nüfus cüzdanı fotokopileri ve 6 adet vesikalık fotoğrafları ile birlikte ve takvimde belirtilen tarih aralığında Öğrenci işleri Daire Başkanlığına şahsen başvurmalıdırlar. Asıl adaylar, takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunmazlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Takvime uygun olarak boş kontenjanlara yedek adayların kayıtları alınacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurusu İçin Tıklayınız… 

KAYNAK: medeniyet.edu.tr

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul