SEMİNER | İSLAMCI DÜŞÜNCENİN TEŞEKKÜLÜ BAĞLAMINDA TÜRK DÜŞÜNCESİNDE BİR ARAYIŞ OLARAK TERCÜMELER

0

“Arayışlar Dönemi Türk Düşüncesi Üzerine Konuşmalar” dizi seminerinin beşincisi 9 Şubat 2021 tarihinde saat 21.00’da İLEM TV YouTube kanalında canlı olarak gerçekleştirilmiştir. Programın moderatörlüğünü İlmi Etüdler Derneği Siyaset Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Süleyman Güder’in yürüttüğü programda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Köroğlu konuk olmuştur.

Program kapsamında Köroğlu, yakın zamanda tamamladığı “Türkiye’de İslamcı Söylemin Oluşumunda Tercümelerin Etkisi (1960-1990)” başlıklı doktora çalışmasından hareketle geniş bir etki alanına sahip tercümelerin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde düşünce dünyamıza yönelik tesirlerini incelemiştir.

İlem Blog’da yayınlanan seminer raporuna erişmek için:
http://blog.ilem.org.tr/3944-2/

About Author

Istanbul Medeniyet Univ. Political Sciences furkanemirrr[at]gmail.com

Leave A Reply