SEMİNER | İSLAMCI DÜŞÜNCENİN TEŞEKKÜLÜ BAĞLAMINDA TÜRK DÜŞÜNCESİNDE BİR ARAYIŞ OLARAK TERCÜMELER | İlim ve Medeniyet

“Arayışlar Dönemi Türk Düşüncesi Üzerine Konuşmalar” dizi seminerinin beşincisi 9 Şubat 2021 tarihinde saat 21.00’da İLEM TV YouTube kanalında canlı olarak gerçekleştirilmiştir. Programın moderatörlüğünü İlmi Etüdler Derneği Siyaset Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Süleyman Güder’in yürüttüğü programda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Köroğlu konuk olmuştur.

Program kapsamında Köroğlu, yakın zamanda tamamladığı “Türkiye’de İslamcı Söylemin Oluşumunda Tercümelerin Etkisi (1960-1990)” başlıklı doktora çalışmasından hareketle geniş bir etki alanına sahip tercümelerin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde düşünce dünyamıza yönelik tesirlerini incelemiştir.

İlem Blog’da yayınlanan seminer raporuna erişmek için:
http://blog.ilem.org.tr/3944-2/

Avatar photo

Furkan EMİROĞLU

PhD Student & Research Assistant in Political Science furkanemirrr[at]gmail.com


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul