İNGİLİZCE ZIT ANLAMLI KELİMELER | İlim ve Medeniyet

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

Correct Doğru Incorrect Yanlış
Direct Doğrudan, direkt Indirect Dolaylı
Justice Adalet Injustice Adaletsizlik
Visible Görünür Invisible Görünmez
Aware Farkında Unaware Farkında değil
Common Yaygın Uncommon Yaygın değil
Conscious Birlinçli Unconcious Bilinçsiz
Below Aşağı Above Yukarı
Appear Meydana çıkmak, görünmek Vanish Gözden kaybolmak
Backwards Geri Forword İleri
Before Önce After Sonra
Black Siyah White Beyaz
Build İnşa etmek Destroy Yıkmak
Clean Temiz Dirty Kirli
Cold Soğuk Hot Sıcak
Compulsory Zorunlu Voluntary Gönüllü
Cool Soğuk Warm Sıcak
Day Gün Night Gece
Enemy Düşman Friend Dost
Everybody Herkes Nobody Hiç kimse
External Harici Internal Dâhili
False Yanlış True Doğru
Fat Şişman Thin Zayıf
Finish Bitirmek Start Başlamak
Found Bulmak Lost Kaybetmek
Hard Katı, sert Soft Yumuşak
Hide Saklamak Show Göstermek
In İçeride Out Dışarıda
Inside İçinde Outside Dışında
Kind İyi huylu Cruel Zalim, kötü
Liquid Sıvı Solid Katı
Majority Çoğunluk Minority Azınlık
Modern Modern, yeni Ancient Kadim, eski
North Kuzey South Güney
Pardon Affetmek Punish Cezalandırmak
Plural Çoğul Singular Tekil
Powerful Güçlü Weak Güçsüz
Rural Kısal Urban Şehir
This Bu That Şu
Truth Gerçek Lie Yalan
Within İç Without Dış
Abroad Yurt dışı Home Yurt içi, ev
Attack Saldırmak Defend Savunmak
Bad Kötü Good İyi
Begin Başlamak End Bitmek
Clever Zeki Foolish Aptal
Die Ölmek Live Yaşamak
Dwarf Cüce (kısa) Tall Uzun
Enjoy Hoşlanmak Dislike Sevmemek
Everywhere Her yer Nowhere Hiçbir yer
Failure Başarısızlık Success Başarı
First Birinci Last Sonuncu
Foreign Yabancı Local Yerli
Give Vermek Take Almak
Hatred Nefret Love Aşk
High Yüksek Low Alçak
Increase Artmak Decrease Azalmak
Knowledge Bilgi İgnorance Bilgisizlik
Long Uzun Short Kısa
Muscline Eril Feminine Dişil
Male Erkek Female Kadın
Obey İtaat etmek Disobey İtaatsizlik etmek
Open Açmak Close Kapatmak
Peace Barış War Savaş
Question Soru Answer Cevap
Right Doğru Wrong Yanlış
Sweet Tatlı Sour Ekşi
Teach Öğretmek Learn Öğrenmek
Ugly Çirkin Beautiful Güzel
Weep Ağlamak Laugh Gülmek
Work Çalışmak Rest Dinlenmek
Present Mevcut Absent Eksik
Amature Amatör Professional Profesyonel
Buy Satın almak Sell Satmak
Certain Kesin Doubt Şüpheli
Come Gelmek Go Gitmek
Creat Oluşturmak, yaratmak Destroy Yıkmak
Dark Karanlık Bright Aydınlık
Deep Derin Shallow Yüzeysel
Difficult Zor Easy Kolay
Exit Çıkış Entrance Giriş
Forget Unutmak Remember Hatırlamak
Guilty Suçlu Innocent Masum
Healthy Sağlıklı Sick Hasta
Hill Tepe Valley Vadi
Joy Mutluluk Sorrow Üzüntü
Lazy Tembel Industrious Çalışkan
Talk Konuşmak Listen Dinlemek
Wide Geniş Narrow Dar
Young Genç Old Yaşlı
Alive Canlı Dead Ölü
Back Arka Front Ön
Capture Yakalamak Release Serbest bırakmak
Cheap Ucuz Expensive Pahalı
Cry Ağlamak Smile Gülümsemek
Defeat Yenilgi Victory Zafer
Empty Boş Full Dolu
Far Uzak Near Yakın
Find Bulmak Löse Kaybetmek
Foolish Aptal Wise Bilgin
Happy Mutlu Sad Üzgün
Heavy Ağır Light Hafif
Here Burada There Orada
Old Eski New Yeni
Poverty Sefalet Wealth Zenginlik
Punishment Ceza Reward Ödül
Raw Çiğ Cooked Pişmiş
Separate Ayrılmak Join Katılmak
Top En üst Bottom En alt
Up Yukarı Down Aşağı
Win Kazanmak Löse Kaybetmek
Noise Gürültü Silent Sessizlik
Poor Fakir Rich Zengin
Permanent Kalıcı Temporary Geçici
Public Umumi Private Özel
Rise Yükselmek Fall Düşmek
Same Aynı Different Farklı

Hazırlayan: Ozan Dur

Kaynak: New era teach yourself words and their meaning in hausa Ube Edition

Pdf’si için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

 

 

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul