İBRANİCE BASIN OKUMALARI 4 | İlim ve Medeniyet

“קוואד” מזרח תיכוני?

בשעה שהעולם נערך לחוסר יציבות גוברת כתוצאה מהמתיחות בין ארה”ב לסין, הסדרים “מיני-לטרליים” מצטיירים כמייצגי הרוח הדיפלומטית של התקופה. באחרונה צצות עוד ועוד קואליציות “מיני-לטרליות” של מדינות אשר מאסו בארגונים רב-צדדיים ארכאיים ומסגרות אחרות אשר אבד עליהן הכלח, ומחפשות הסדרים המאפשרים חופש פעולה וגמישות. המסגרת הבולטת ביותר היא AUKUS, ברית ההגנה האסטרגטגית המשולשת שעליה הכריזו אוסטרליה, בריטניה וארה”ב בספטמבר 2021, אשר חברותיה מעוניינות לחלוק ביניהן טכנולוגיית צוללות גרעיניות סודיות וטכנולוגיות אסטרטגיות אחרות. היעד הסופי של הסכם זה הוא למצב את אוסטרליה טוב יותר בהודו-פסיפי ולסכל את האגרסיביות ההולכת וגוברת של סין באזור.

Dörtlü (Quad) Orta Doğu?

Dünya, ABD ve Çin arasındaki gerilimin bir sonucu olarak artan istikrarsızlığa hazırlanırken, “mini-taraflı” düzenlemeler dönemin diplomatik ruhunu temsil ediyor gibi görünüyor. Son zamanlarda, arkaik çok taraflı örgütlerden ve gücünü yitirmiş diğer çerçevelerden bıkmış, hareket özgürlüğü ve esnekliğe izin veren düzenlemeler arayan ülkelerden giderek daha fazla “mini-taraflı” koalisyon ortaya çıkıyor. En dikkate değer çerçeve ise, üyeleri gizli nükleer denizaltı teknolojisi ve diğer stratejik teknolojileri paylaşmakla ilgilenen Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından Eylül 2021’de açıklanan üçlü stratejik savunma ittifakı AUKUS’tur. Bu anlaşmanın nihai amacı, Avustralya’yı Hint-Pasifik’te daha iyi konumlandırmak ve Çin’in artan saldırganlığını ve bölgede büyümesini engellemektir.


התארגנות רחבה ומשמעותית נוספת היא הפורום הביטחוני המרובע בהודו-פיסיפי – ה-“Quad”, שבו חברות ארה”ב, אוסטרליה, יפן והודו. בניגוד ל-AUKUS, ה-“Quad” אינו ברית צבאית באופן רשמי, אלא מסגרת המתמקדת בענייני בריאות, טכנולוגיה ושאר סוגיות של שיתוף פעולה אזורי.

Bir başka geniş ve önemli organizasyon, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan’ı içeren “Dörtlü”nün oluşturduğu Hint-Pasifik Quad Güvenlik Forumu’dur. AUKUS’tan farklı olarak, “Quad” resmi olarak askeri bir ittifak değil, sağlık, teknoloji ve diğer bölgesel işbirliği konularına odaklanan bir çerçevedir.


דומה כי המטרה העיקרית של התארגנויות שכאלה באזור ההודו-פסיפי היא לבלום את סין. לעומת זאת, במזרח התיכון מתפתחות דינמיקות מורכבות יותר. בעקבות ההתחממות ביחסים בין ישראל לשותפותיה הערביות החדשות נולד מיזם חדש: ה”New Quad” המזרח תיכוני. על הקמת מסגרת “מיני-לטרלית” זו הכריזו באחרונה שרי החוץ של ישראל, הודו, ארה”ב ואיחוד האמירויות. מפגש ראשון בדרג שרים צפוי להתקיים בדובאי בחודש מארס .2022

Hint-Pasifik bölgesindeki bu tür organizasyonların asıl amacının Çin’i dizginlemek olduğu görülüyor. Buna karşılık, Orta Doğu’da daha karmaşık dinamikler gelişmekte. İsrail ile yeni Arap ortakları arasındaki ilişkilerin ısınmasının ardından yeni bir girişim doğdu: Ortadoğu’da “Yeni Dörtlü’’ (New Quad). Bu “mini-taraflı” yapının kuruluşu yakın zamanda İsrail, Hindistan, ABD ve BAE Dışişleri Bakanları tarafından duyuruldu. İlk bakanlar toplantısının Mart 2022’de Dubai’de gerçekleşmesi bekleniyor.


אף שיפן אינה חברה ב-New Quad, הקמתו מספקת לטוקיו הזדמנויות אסטרטגיות למלא תפקיד חשוב ופעיל במזרח התיכון, ואולי לספק השראה לשיתופי פעולה במישורים דומים. אסור לתחם את הסכמי אברהם אך ורק למזרח התיכון; עליהם לשמש פלטפורמה לשיתוף פעולה גדל בינו לאזור ההודו-פסיפי, שצפוי להפוך למרכז הכלכלי והמדיני הגלובלי עד סוף המאה.

Japonya New Quad’ın bir üyesi olmasa da, bu çerçevenin kurulması Tokyo’ya Orta Doğu’da önemli ve aktif bir rol oynaması için stratejik fırsatlar sağlıyor ve belki de benzer seviyelerde işbirliği için ilham kaynağı oluyor. İbrahim Anlaşmaları yalnızca Ortadoğu ile sınırlı kalmamalı; içerisinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar küresel, ekonomik ve siyasi bir merkez olması beklenen Hint-Pasifik bölgesi ile artan işbirliği için bir platform olarak hizmet etmelidir.


בינואר 2022 קיימו יפן, ישראל ואיחוד האמירויות את הפורום המשולש הראשון לחדשנות (Trilateral Innovation Forum). ניתן להרחיב את הפורום הזה, שהיה הראשון מסוגו והתמקד בשיתוף פעולה משולש בחדשנות ובטכנולוגיה, כדי לכלול בו מיזמים משותפים אזוריים ואחרים בתחומים כמו טכנולוגיה ירוקה, בריאות והשקעות.

Ocak 2022’de Japonya, İsrail ve BAE ilk Üçlü İnovasyon Forumunu kurdu. Türünün ilk örneği olan ve inovasyon ve teknolojide üçlü işbirliğine odaklanan bu forum; yeşil teknoloji, sağlık ve yatırım gibi alanlarda bölgesel ve diğer ortak girişimleri içerecek şekilde genişletilebilir.


בשעה שיחסי מעצמות העל הן “משחק סכום אפס”, למעצמות הבינוניות יש
תפקיד חשוב בקידום אג’נדה מכלילה יותר

Süper Güç İlişkileri “Sıfır Toplamlı Bir Oyun” İken, Orta Ölçekli Güçler Daha Kapsayıcı Bir Gündemin İlerletilmesinde Önemli Bir Rol Oynamaktadır

בשעה שאזורים שלמים בעולם חווים תמורות וזעזועים ביסודותיהם, מדינות כמו יפן, ישראל ואיחוד האמירויות משחקות תפקיד מרכזי בהתארגנויות חדשות מסוג זה באסיה ובמזרח התיכון. המעצמות הבינוניות – שהן בעלות ברית של ארה”ב, אך במקביל גם בעלות איטרנסים כלכליים חיוניים בסין – מאמצות גישה פרואקטיבית ועצמאית יותר, המבוססת על שיתוף פעולה עם מדינות בעלות השקפות דומות.

Dünyanın bütün bölgeleri temellerinde değişim ve şoklar yaşarken, Japonya, İsrail ve BAE gibi ülkeler Asya ve Ortadoğu’daki bu tür yeni organizasyonlarda kilit rol oynuyor. ABD’nin müttefiki olan ancak aynı zamanda Çin’de hayati ekonomik faydaları bulunan orta ölçekli güçler, benzer görüşlere sahip ülkelerle işbirliğine dayalı daha proaktif ve bağımsız bir yaklaşım benimsiyor.


כמו במקרה של יפן ואוסטליה בהודו-פסיפי, יוזמות בהובלת מעצמות בינוניות יכולות להועיל לכל אחת מהמשתתפות. אין צורך שהאג’נדה שלהן תהיה זהה, אף כי מטרתן עשויה להיות דומה. מעצמות בינוניות מאזורים שונים, המקיימות קשרים ביטחוניים עם ארה”ב ויחסים כלכליים משמעותיים עם סין, יכולות למשל למצוא דרך לשתף פעולה ולתאם ביניהן גם ממרחק רב.

Hint-Pasifik’te bulunan Japonya ve Avustralya örneğinde olduğu gibi, orta büyüklükteki güçlerin öncülük ettiği girişimler herhangi bir katılımcıya fayda sağlayabilir. Amaçları benzer olsa da gündemlerinin aynı olması gerekmez. ABD ile güvenlik bağlarını koruyan ve Çin ile önemli ekonomik ilişkileri olan farklı bölgelerden orta büyüklükteki güçler; örneğin, çok uzak bir mesafeden bile işbirliği ve koordinasyon sağlamanın bir yolunu bulabilirler.


בשעה שמעצמות העל ממשיכות בגישת “משחק סכום אפס” בניהול יחסיהן, למעצמות הבינוניות יש תפקיד חשוב בקידום אג’נדה כוללת יותר, שעשויה לשמש הן לקידום היציבות האזורית והן לפיתוח כלכלי. אם יעבדו יחד, המסגרות ה”מיני-לטרליות” בהודו-פסיפי ובמזרח התיכון עשויות לתרום לביטחון חברותיהן ולגוון את הקשרים הכלכליים שלהן. יפן וישראל, יחד עם אוסטרליה ואיחוד האמירויות ומדינות אחרות דוגמת הודו, יכולות ליצור רשת של מעצמות בינוניות שיתמודדו יחד עם אי-הוודאות הנגרמת מהיריבות בין מעצמות העל.

Süper güçler ilişkilerini yönetmede “sıfır toplamlı oyun” yaklaşımını sürdürürken, orta ölçekli güçlerin hem bölgesel istikrarı hem de ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için kullanılabilecek daha kapsamlı bir gündemin ilerletilmesinde önemli bir rolü vardır. Birlikte çalışırlarsa, Hint-Pasifik ve Orta Doğu’daki “mini-taraflı’’ çerçeveler üyelerinin güvenliğine katkıda bulunabilir ve ekonomik bağlarını çeşitlendirebilir. Japonya ve İsrail, Avustralya, BAE ve Hindistan gibi diğer ülkelerle birlikte, süper güçler arasındaki rekabetin neden olduğu belirsizlikle başa çıkacak orta ölçekli bir güçler ağı oluşturabilir.


בשעה שיפן וישראל חוגגות 70 שנה של יחסים דיפלומטיים, ניצבת בפניהן הזדמנות חסרת תקדים לשדרג משמעותית את הקשרים הבילטרליים ואת שיתוף הפעולה ביניהן. ואולם, אם ינקטו בגישה אסטרטגית יותר ויהפכו לכוחות המובילים דינמיקה אזורית ועל-אזורית במזרח התיכון ובהודו-פסיפי, השותפות טוקיו-ירושלים עשויה להתגלות בסופו של דבר כ”שובר שוויון”, שתשנה את המצב האסטרטגי בשני האזורים גם יחד.

Japonya ve İsrail 70 yıllık diplomatik ilişkileri kutlarken, ikili bağları ve işbirliğini önemli ölçüde geliştirmek için eşi görülmemiş bir fırsatla karşı karşıyalar. Ancak daha stratejik bir yaklaşım benimseyerek Ortadoğu ve Hint-Pasifik’te bölgesel ve bölge üstü dinamiklerde öncü güçler haline gelirlerse, Tokyo-Kudüs ortaklığı, sonunda her iki alanda da stratejik durumu değiştirecek bir “eşitlik bozucu” olabilir.

 

 

 

 

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul