Yazar: Maide Terzi

Maide Terzi8 Temmuz 2024
raw_akademi-soylesileri-edebiyat-eger-her-sey-demek-degilse-uzerinde-bir-saat-bile-ugrasmaya-degmez_507774012-1280x641.jpg

33min0
Kanon kelimesini anlamak için onun dinsel içeriğini ve göndermelerini göz önünde bulundurmak gerekir. “Kanonlaştırmanın özü, bir metnin kendi cemaati üzerindeki otoritesinin altını çizmektir.”[1] Kutsal kitaplar bu açıdan konan metinleridir. Bu kutsal kitaplar kendilerine inanan cemaatler üzerinde kurdukları bu yapıyla bir iktidar sahibi olmuşlardır.[2] Kitab-ı Mukaddes, metinlerden oluştuğu için kanon zamanla bir liste ya da paradigma […]

Maide Terzi11 Aralık 2023
1br9qfwle2ho7im1f1d-e1702295637202.jpg

9min0
  Partha Chatterjee, Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası adlı kitabında “Batı tipi” ve “Doğu tipi” olmak üzere iki tip milliyetçilikten bahseder. Bunlardan Batı tipi olan ulaşılacak evrensel ilkeler ve geri kalmışlık açısından bir kabullenme içinde olsa da buna ulaşacak “kültürel donanıma” sahip olduğunu düşünür. Doğu ülkelerindeki milliyetçiliğe baktığımızda ise bu ülkeler de kendi “geriliğini” Batı Avrupa ölçülerine […]

Maide Terzi27 Mart 2023
284886412.gallery-1-e1679917006898.jpg

7min0
  Edward Said, Secular Criticism adlı giriş yazısında eleştirinin dünden bugüne uygulanış şekline dair bir değerlendirmede bulunur ve yazının hemen başında edebi eleştirinin icra yollarını dört ana başlıkta toplar. Daha sonra Foucault ve Derida ile beraber metinselliğin keşfedildiğinden bahseder. Said burada “metinsellik” ile beraber metin ve metnin içinde bulunduğu dünya arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin eleştiriye […]

Maide Terzi17 Ocak 2023
WhatsApp-Image-2023-01-16-at-16.35.48-e1673877481429.jpeg

25min0
  Jale Parla, Babalar ve Oğullar Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri adlı kitabındaki yaklaşımıyla tarihyazımı ve edebi eleştiri geleneğindeki yaygın bir yargıyı yapıbozuma uğratmıştır. Parla, Tanzimat yazarlarının yenilikçilik anlayışlarının onları bir Doğu-Batı ikilimine soktukları yargısını reddetmiş ve bu yargının bir Cumhuriyet ideolojisi yorumu olduğunu belirttmiştir.[1]  Yani Tanzimat, Osmanlı kültürel hayatında bir ikilem-düalite yaratmamıştır. “yenileşme hareketinin temelini […]

Maide Terzi25 Aralık 2022
WhatsApp-Image-2022-12-25-at-15.15.32.jpeg

55min0
  Halide Edib, ikisi basılı, ikisi kayıp ve biri de aynı eserin İngilizce versiyonu olmak üzere beş piyes kaleme almıştır.[1] Kenan Çobanları ve Maske ve Ruh 1918 ve 1945 yılları arasında basılmış ve bugüne gelebilmiş tiyatro oyunlarıdır. Maske ve Ruh isimli piyes Masks or Souls? adıyla 1953 yılında İngilizce olarak tekrar basılmıştır. Bunların dışında Yeni […]

Maide Terzi12 Aralık 2022
71CQrdLcjiL-683x1024.jpg

28min0
  Oryantalist metinlerde, doğu söylemsel olarak inşaa edilir. Metinsel bir evrende üretilen bu söylem, temsil sistemine dayanmaktadır. Bu temsil sistemi her metinde farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. Kimi zaman bu temsiller birbiriyle çeliştiği, birbirini reddettiği ve hatta birbirini yalanladığı gibi, bazen de birbirini olduğu gibi tekrar eder. Ancak Edward Said’e göre bu üslup farklılıklarına rağmen farklı […]

Maide Terzi6 Kasım 2022
şener-şen-sahne-zengin-mutfaği-e1667746283915-1024x509.jpg

28min0
  Erwin Piscator‘un 1929 yılında yazdığı politik tiyatro, epik tiyatronun siyasal alt yapısını oluşturdu. Piscator’un seyirciden beklediği tüm koşullanmalarından arınıp politik bir özneye dönüşmesidir. Seyirciyi politik bir tarafa itmek isteyen Piscator, sahneyi siyasi bir kürsüye dönüştürmüştür. Bunun içinde belgesel tiyatro yöntemini kullanmıştır. Yani sahneye her türlü belgeyi, resmi, ses kayıtlarını taşımış, tiyatroyu bir ikna etme […]

Maide Terzi30 Ekim 2022
WhatsApp-Image-2022-10-25-at-07.53.05-6-1.jpeg

13min0
  In July 1995, during the Yugoslavian civil war, the Serbian army occupied Srebrenica. However, this incident was not just an occupation, but unfortunately it turned into a massacre. Because at least 8,372 people were killed by the Serbian army with heavy armor in Srebrenica, Bosnia and Herzegovina. Thousands of people, including young and old […]

Maide Terzi24 Ekim 2022
wi_800-649x1024.jpg

25min0
  Ali Şeriati’nin “Dine Karşı Din” kitabının değerlendirilmesine geçmeden, öncelikle şunu belirtmemiz gerekir: Bu kitapta “din” kavramı, geleneksel tanımıyla yalnızca “ilahi dinler” anlamında kullanılmamakta, Kur’an’ın “din” kavramına yüklediği genel manasıyla kullanılmaktadır. Bunun bilinmesi kitapta verilmek istenen ana mesajın tam olarak anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir. Kur’ân-ı Kerîm “din” kavramını, genel anlamda, kainatta hüküm süren, […]

Maide Terzi16 Ekim 2022
serveti-funun-254-sayi-kapak-e1471429785513-704x1024.jpg

30min0
  İlk sayısını 27 Mart 1891’de neşreden Servet-i Fünûn dergisi fenni meseleler, teknolojik gelişmeler, keşif ve buluşlar üzerine çok sayıda makale yayımlamakla beraber, dönemin edebiyatına adını verecek kadar önemli edebî faaliyetlerde de bulunmuştur. Servet-i Fünûn yayın hayatının daha en başından musavver bir dergi olma iddiasıyla yola çıkmıştır. Böylelikle dergi daha ilk çıkmaya başladığı tarihten itibaren […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul