2020 YDS’DE ÇIKMIŞ KELİMELER | İlim ve Medeniyet
English. Open book with language hand drawn doodles and lettering on yellow background. Education vector illustration.

Bu yazıda sizlerle 2020 yılında YDS’de çıkan kelimeleri paylaşacağım. Faydalı olmasını temenni ediyorum. Seviyeniz B1 üzeri ise bu kelimelere göz atmanızı tavsiye ederim. 2020’de sadece bir sınav oldu. Hata tespit ederseniz, lütfen belirtin. Umarım faydalı olur.

Whim Geçici heves
Fallacy Yanlış düşünce
İncentive Teşvik, özendirme
Space junk Uzay çöplüğü
Fluctuation Sürekli değişme, inip çıkma
Deviation Sapma, yoldan çıkma
Profitable Karlı, kazançlı
Peculiar Acayip, tuhaf
Notorious Adı kötüye çıkmış, ünlü
Remarkably Şaşırtıcı biçimde
Elaborately Ayrıntılı bir şekilde
Ambiguously Anlamı belirsiz bir şekilde
Promptly Derhal, hemen
Steel bar Çelik çubuk
Cyberchondria İnternetten hastalık arama
Come down with Yakalanmak, hastalanmak
Make up for Telafi etmek
Cut down on Kısmak, azaltmak
Get away with Yapılan iş yanına kâr kalmak
Lymph Lenf
Gland Beze
Celestial bodies Gök cisimleri
Motion Hareket, önerge, teklif
Account for Açıklamak
Ammonia Amonyak
Overlook Gözden kaçırma
Residual Kalan, artık, çöken
Pesticide Böcek ilacı
Mercury Cıva
Creek Çay, dere
Phospate Fosfat
Effluent Atık su
Sedentary Oturarak yapılan
Trembling Titreme
Blushing Yüzü kızaran
İntroversion İçe dönüklük
Abolition Yürürlükten kaldırma
İmbalance Dengesizlik
Rubber Kauçuk, lastik
Perishable Kolay bozulur, ölümlü, dayanıksız
Downright Tam anlamıyla, tamamen, son derece, kesin
Unappetising İştah kaçırıcı
Yeasts and moulds Bakteri, maya ve küfler
Spoilage Bozulma (ürün-gıda)
Deceptive Aldatıcı, yanıltıcı
Genre Tür, çeşit
Sore throat Boğaz ağrısı
Tonsil Bademcik
Palatine tonsil Bademcik iltihabı
Pathogen Hastalık mikrobu, patojen
Futile Nafile, beyhude
Puberty Ergenlik çağı
İnsomniac Uykusuzluk hastası

Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih-YL / Filistin Çalışmaları [email protected] Polyglot, Dillere dair.


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul