TÜRKİYE’DE ULAŞILABİLİR ARAPÇA KAYNAKLAR | İlim ve Medeniyet

Türkiye’de ulaşılabilir Arapça Kaynaklar

Öğrenme Seti / Öğrenmeye dair Kitaplar:

1.Kendi kendine Modern Arapça Öğretimi Seti (6)  – Cantaş Yayınları

2.Durusi’l-Lugati’l- Arabiye – 3 cilt

3.El-Arabiyyetu Beyne Yedeyk – 4 cilt – Guraba Yayınları

4.Silsiletü’l-Lisan, Arapça Dil Serisi – 8 cilt

5.Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi – Sabri Türkmen – Ensar Yayınları

6.6’dan 66’ya Herkes İçin Arapça – Mehmet Maksudoğlu – Marmara Üniversitesi Yayınları

7.Arapça Sıfatlarla 1001 cümle – Serhat Yakıcı – Akdem Yayınları

8.Anadili Türkçe Olanlara Arapça Öğretimi- Hüseyin Polat

 

Hikaye Kitapları:

1.Tercümeli Arapça Hikayeler 1-2 – Adem Yerinde – Akdem Yayınları

2.Türkçe Çevirileriyle Arapça Seçme Hikayeler – Musa Yıldız & Erkan Avşar – Akdem Yayınları

3.Arapça Kıssalar – Nusrettin Bolelli – Rağbet Yayınları

4.Arapça Hikayeler (5 kitap) – Hala Meşhadani – Konevi Yayınları

5.Fıkralarla Arapça – Musa Yıldız ve Hayrullah Çetinkaya – Akdem Yayınları

6.Arapça Hikayeler – Ali Bulut ve Recep Abdülvehhab 1, 2, 3 ve 4. Kur- M.Ü İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

 

Basın Arapçası:

1.Arapça-Türkçe/Türkçe-Arapça Haber Çevirisi – Mehmet Hakkı Suçin- Opus Yayınları

2.Sosyal Medya Terimleriyle 1001 Cümle – Nurettin Ceviz – Akdem Yayınları

3.Basın Medya Arapçası 1.Orta seviye / 2.İleri Seviye – Abdullah Kızılcık & Abdulcabbar el-Gureyri – Ensar Yayınları

4.Uygulamalı Basın Arapçası (Terminoloji-Haber metinleri-Alıştırmalar) – Nurettin Ceviz – Akdem Yayınları

 

 

Çeviri Kitapları:

1.Uygulamalı Belge Çevirisi – Musa Yıldız & Abdulmuttalip Işıdan & Halil İbrahim Şanverdi – Akdem Yayınları

2.Arapça Çeviri Kılavuzu – Emrullah İşler & Musa Yıldız – Akdem Yayınları

3.Arapça Cümle Yapısı ve Çeviri Teknikleri – Cüneyt Eren & Tahsin Deliçay – Cantaş Yayınları

4.Arapça Ticari Yazışmalar – Mahmut Toptaş – Cantaş Yayınları

 

Sözlük ve Türevleri Kitaplar:

1.Hukuk Terimleri Sözlüğü – Sezer Yılmaz – Cantaş  yayınları

2.Tıp Terimleri Sözlüğü – Osman Düzgün & Hande Ayşe Yıldıran – Cantaş Yayınları

3.Askeri Terimler Sözlüğü – Kerim Açık – Cantaş Yayınları

4.Arapça-Türkçe Terimler Sözlüğü – Cuma Buğdaycı & Mehdi Zauoauı – Akdem Yayınları

5.Arapça-Türkçe Sözlük-Dağarcık ve Türkçe-Arapça Sözlük Dağarcık

6.Arapça Türkçe Deyimler, Kalıp ifadeler ve Atasözleri Sözlüğü – Beyan yayınları

7.Sure ve Ayet sıralı Kur’an Sözlüğü- Necla Yasdıman – Ddy Yayınları

 

Dil Bilgisi Kitapları:

1.Arapça Dilbilgisi Nahiv Bilgisi – Hüseyin Günday – Alfa Yayınları

2.Arapçada Bağlaçlar – Hüseyin Günday ve Şener Şahin – Emin Yayınları

3.Örnekleriyle Arapça’daki Bağlaçlar ve Yapılar – Hüseyin Yazıcı – Dağarcık Yayınları

4.El-Kavaid El Arabiyyetü Müyessera 3 Cilt (Arapça anlatımlı)- Mahmut İsmail Sini- Cantaş Yayınları

5.Arapça Dilbilgisi Sarf/Nahiv- Mehmet Maksudoğlu- Akdem Yayınları

 

 

Yds-Yökdil Kitapları:

1.Arapça yds-yökdil sınavları hazırlık seti (4 kitap) – Akdem Yayınları

2.Arapça Modern Metinler ve Çözümlemeler – Emrullah İşler & Musa Yıldız – Akdem Yayınları

3.Cemal Abdullah Aydın, Muhsin Özalpdemir – YDS Arapça Çözümlü ve Açıklamalı

4.Abdüssamet Bakkaloğlu- YDS, Yökdil, YDT-Arapça Fonksiyonel Kelimeler

5.En Çok kullanılan Harf-i Cerli Fiiller – Ayhan Kaya – Emin Yayınları

6.Arapça YDS/Yökdil Sözlüğü – Nurettin Ceviz – Akdem Yayınları

7.Modern Arapça, YDS, Yökdil ve YDT için Kısa metinler – Ahmet Şen & Erdoğan Demir – Emin Yayınları

8.Modern Metinlerle Arapça Dil Sınavlarına Hazırlık – Enes Müslim – Akdem Yayınları

9.Adım adım yds Arapça – Halil İbrahim Kaçar & Kadir Güneş – Mektep Yayınları

10.YDS/Yökdil Arapça El Sözlüğü (5 bin kelime) – Dr. Ayhan Kaya – Emin Yayınları

11.Yökdil-YDS Arapça Modern Metin Okumaları – İsmail Güler & Hüseyin Günday & Şener Şahin – Alfa Yayınları

12.YDS Arapça Modern Metin Okumaları – Veli Aba – Emin Yayınları

 

Okuma Geliştirme Kitapları:

1.Arapça Yazma ve Okumaya Giriş – Musa Yıldız & Erkan Avşar – Akdem Yayınları

2.Arapça Okuma ve Eski Metinler Kitabı – Hayrettin Karaman ve Bekir Topaloğlu – Ensar Yayınları

3.Kitabu’l-Kıraa (Başlangıç Seviyesi) – Ahmet er-Ruhban & Mu’tasım Hamad – İFAV Yayınları

 

Konuşma/Muhadese Kitapları:

1.Resimlerle Herkes İçin Pratik Arapça – Hikmet Özdemir & Suat Deveci – Çelik Yayınevi

2.Ağzına Sağlık – Mahmud Süleyman – Cantaş Yayınları

 

Arap Edebiyatına Dair Kitaplar:

1.Dilin derin devleti deyimler – Erdinç Doğru – Fecr yayınları (Arapça deyimler ve atasözleri)

2.Arapça Kolay Deyimler – Abdulkadir Haşimoğlu – Akdem Yayınları

3.1001 Arapça Hikmetli Söz – Akdem Yayınları

Alime Büşra Hanım ile birlikte hazırlamıştık diye hatırlıyorum. Kendisine teşekkür ediyorum.


Ozan Dur

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul