TÜRK SİNEMASINDA KADIN YÖNETMENLERİN GÖZÜNDEN KADININ TEMSİLİ | İlim ve Medeniyet

ÖZ

Bu çalışma Türk sinemasında kadının konumlandırma biçimlerine yoğunlaşmaktadır. Araştırmanın amacı, kadın yönetmenlerin filmlerindeki kadının konumlandırma biçimlerini açığa çıkarmaktır. Araştırma bu kapsamdan hareketle, 1990’lardan günümüze Türkiye Sinemasının gelişmesine büyük katkıları olan 12 kadın yönetmenin 22 “En İyi Film ve En İyi Yönetmen” kategorisinde ödül almış filmleri analiz edilmiştir.

İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmanın önemini kadın yönetmenlerin filmlerinde kadına olan bakış açısı oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar temelinde, kameranın dili erkek dili olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, kadın yönetmenlerin kamera dilinde kadına olan bakış açısının analiz edilmesi amaçlanmış ve kadın yönetmenlerin de, kamera dilini erkek dili olarak kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Kadın temsili zayıftır ve filmlerde feminist bakış açısı geliştirilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Kadın yönetmenler, Kadın

Kübra ERBAYRAKÇI

Makalenin tamamını aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

Türk Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Gözünden Kadının Temsili

KAYNAKÇA

 1. İnceoğlu, İrem. “Beyaz Perdede Kadın Anlatısı: Mavi Dalga filminin Feminist İncelemesi”, Fe Dergi 7, no.2 (2015):87-94.
 2. Kuşaklıoğ, Mevlüde. “Bilge Olgaç Sineması”, Yüksek Lisans Tezi, (2014), İstanbul
 3. Yaşartük, Gül.“Türkiye Sinemasında Kadın Yönetmenlerin Gözünden Aile İçi Şiddet,” Fe Dergi 2, no. 1 (2010): 33-42.
 4. Özgüç, Agah. Türk Sinemasında 10 Kadın, Broy yayın, 1988 -Özgüç, Agah. Cinselliğin Tarihi, Broy yayın, 1988
 5. Özgüç, Agah. Cahide Sonku Peçete Kağıdındaki Anılar, +1 Kitap yayın, İstanbul, 2007 -Özön, Nijat. Sinema Uygulayımı Sanatı Tarihi, Hil yayın,1985
 6. Baş, Elif. ‘Türk Melodram Filmlerinde İdeal/Kötü Kadın İmgesi: Bir Demet Menekşe Film Örneği’, ‘Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research’, Cilt: 12 Sayı: 65 Ağustos 2019
 7. Dorsay, Atilla, İnkılap yayın, İstanbul,1989
 8. Yurdigül, Yusuf. ‘Türk Sinemasında Dönemler’, ‘Ders Bilgi Notu’, 2020
 9. Taşkaya ve İlbuğa, Merih ve Emine. ‘Sinemada Kadın’, ‘48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’, Medya Ofset Basım, 2011
 10. İmançer, Gürses ve Güreş, Dilek, İlknur ve Emel. ‘Türk Sinemasında Kadın Yönetmenler Açısından Kadın Temsili: Yeşim Ustaoğlu ve Pandoranın Kutusu’, ‘Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’, 2010
 11. Aslan, Mustafa. ‘Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme’, ‘Selçuk İletişim’, 2019, 12 (1): 199-215
 12. Hürriyet Gazetesi, ‘Anı İnceleme Araştırma’, 8 Nisan 1989
 13. Saygılıgil, Feryal. (2010). Bilge Olgaç’ın Gülüşan Filmi için Bir Okuma Denemesi. sinecine 1(2), 125-131.

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul