Browsing: OSMANLICA HAT

EDEBİYAT
0
PALEOGRAFYA OKUMALARI-12

El-ġāzī es-sulṭān ʿAbdü’l-ḥamīd ḫan ṡānī efendimiz Ḥażretleriniŋ muḥadded ebnā ü inşā buyurduḳları ḥamīdiye çeşmesidir Gör zāhidi kim ṣāḥib irşād…