Etiket: FEUERBACH ÜZERİNE TEZLER

Avatar photoOktay KAYMAK15 Mayıs 2019
bir-siyaset-felsefesi-sorunu-olarak-ideoloji_8574_12-12-30-1024x507.jpg

7min0
SORU: Marx’ın “Filozoflar şimdiye kadar dünyayı şu ya da bu şekilde yorumladılar; asıl olan dünyayı değiştirmektir.” İddiasını, ideolojisiz siyasetin imkânı ve ideolojilerin siyasal yaşamı dönüştürme çabaları açısından tartışınız. İdeoloji tanımı yaparken uzlaşılmışlık olmadığının farkında olmakla beraber, yapılan tanımlardan hareketle şu ortak tanımın söylenebileceğini düşünüyorum.  İdeolojiler herhangi bir toplumdaki mevcut iktidar ilişkilerini değiştirmek, muhafaza etmek veya […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul