Etiket: ELÇİLERİN GÖREVLERİ

Avatar photoKonuk Yazar26 Ağustos 2023
Minyatur-4.png

27min0
ÖZET Bütün devletlerin kendine özgü uyguladığı resmi törenler vardır ki bu törenler o devletin geçmişten getirdiği ve kendisine has özel uygulamalardır. Günümüze kadar Türk devletleri de bu çerçevede özellikle devlete ve devletlerarası ilişkilerin törensel boyutlarına dair birtakım törenler geliştirmiştir. Bu Türk devletlerinden biri de Osmanlı İmparatorluğudur. Osmanlı İmparatorluğu devletin o günkü gücüyle orantılı bir takım […]

Avatar photoMehmet Fatih ARGIN8 Kasım 2016
-على-e1478544324649.jpg

14min0
Tarihi süreç içerisinde insan oğlunun yeryüzüne yayılması, farklı toplulukları, grupları, kabileleri, milletleri ve nihayetinde farklı ulus devletleri meydana getirmiştir. Bununla birlikte farklı ırkların, kültürlerin, inanışların, gelenek ve göreneklerin barındığı medeniyetlerde ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu çok boyutlu ve uzun dönemli değişim ve dönüşümler toplumalar arasında etkileşim ve teması zaruri kılmıştır. Toplumalar arasında yaşanan bu temas başlarda […]

OSMANLI-DİPLOMASİSİ.jpg

7min0
Devletler için kendi çıkarlarını korumanın ve amaç edindiklerini gerçekleştirmenin çeşitli yolları vardır. Bu yollardan şiddet barındırmayan ve en önemlisi diplomasidir. Diplomasi devletlerin ikili yada çok taraflı olarak iletişim kurmasının en önemli yoludur. Barışçıldır ki eğer devletler arasında savaş yahut askeri bir gerginlik yok ise aralarında diplomasi işletilmektedir. Günümüzde oldukça önemli olan diplomasi Osmanlı Devleti için […]

ELÇİLİK-NEDİR.jpg

104min0
ELÇİ Bir devleti temsil etmek üzere başka bir devlet nezdinde görevlendirilen diplomat. Elçi (ilçi) kelimesi “halk. ülke, devlet” anlamına gelen Türkçe el (il) isim kökünden türetilmiştir. Bu şekliyle ve özel isim olarak ilk defa Uygur metinlerinde rastlanan kelime (Clauson, s. 129) “haberci, peygamber” mânasına da gelmektedir. Bu anlamda Arapça karşılığı resuldür. Ayrıca vefd kelimesi (tekili […]

Avatar photoOktay KAYMAK24 Eylül 2016
GEÇMİŞTEN-GÜNÜMÜZE-DOĞU-VE-BATI-TOPLUMLARINDA-DİPLOMASİ-TARİHİ-VE-KAYNAK-ESERLER.jpg

21min0
Tarihsel süreç içerisinde geçmişten günümüze doğru geldikçe, yeniliklerin sonucu olarak birçok bilim dalının bir diğer bilim dalı ile yoğun etkileşimler içinde olduğunu görürüz. Bu bağlamda günümüzde yüzlerce farklı bilim dalı arasında etkileşim ortaya çıkmış ve her alanda yetişen insanlar sayesinde bu bilimler geniş birikimlere sahip olmuşlardır. Hem teorik hem de pratik anlamda ortaya çıkan bu […]

Avatar photoYusuf Taner KILAVUZ12 Ağustos 2016
GEÇMİŞTEN-GÜNÜMÜZE-DOĞU-VE-BATI-TOPLUMLARINDA-DİPLOMASİ-TARİHİ-VE-KAYNAK-ESERLER.jpg

32min0
    Özet Diplomasi, devletlerarasındaki ilişkilerin savaş yoluyla değil, barışçıl yollarla çözülmesi ve diğer bir deyişle Uluslararası ilişkileri yürütme sanatıdır. Tarih boyunca var olan her devlet gibi Osmanlı Devleti de kuruluşundan yıkılışına kadar kendine özgü bir takım diplomatik faaliyetler sergilemiştir. Bu faaliyetler bize Osmanlı devletinin dış politikası başta olmak üzere diğer ülkelerle kurduğu siyasi, sosyal […]


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul