PALEOGRAFYA OKUMALARI-6 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA8 Mart 20174min0

Ey göŋül bir cān için biŋ cāna minnet eyleme

Minnet-i dünyā için sulṭāna minnet eyleme

 

Oġlum yemegiŋ iyisi kötüsü olmaz besmeleyle yedikden ṣoŋra

 

Ṣusuz degirmenleriŋ ne ile döner çarḫı

Germ ėtmeyen begiŋ faḳīrden nedir farḳı

 

Ṣaŋma şāhım herkesi sen ṣādıḳ-āne yār olur

Herkesi sen dost mu ṣaŋdıŋ belki ol aġyār olur

Ṣādıḳ-āne belki ol ʿālemde bir dil-dār olur

Yār olur aġyār olur dil-dār olur ser-dār olur

 

İşbu ḥamīdiye cāmiʿ-i şerifi es-sulṭān ibnü’s-sulṭān el-ġāz

ʿAbdü’l-ḥamīd han ṡānī hazretleriniŋ ṭaraf-ı hümayunlarından

Bi-tevfīk-i teʿālā müceddeden inşā ü iḥyā buyurulmuşdur

1 şaʿbān sene 1326

 

Şīrler pençe-i ḳahrımda olurken lerzān

Beni bir gözleri ahūya zebūn ėtdi felek

 

 

Gerçe ʿuşşāḳ içre çoḳ mecnūn olan leylādır

ʿĀşıḳ-ı ṣādıḳ o kim leylā degil mevlā diye

Evliyā burcunda gördüm bir saʿāt yıldızı

Bir ilāhi ses işitdim işte mevlānā diye

 

1329

Āb-ı ḥayātıŋ ʿaynī olan işbu çeşmeniŋ

Aʿṣār geçdi varmadı kimse farḳına

Buldu emānet eyledi iḥyā mücerreden

Vėrdi ḥayāt ṭoġrusu gülḫāne parḳına

 

Bir gün çocuġum sen de yazarsaŋ şunu bil ki

Bir lazimedir lafẓa da maʿnā gibi diḳḳat

Şākird-i müdām lügat ol çünkü müʾebbed

Telmīz-i luġatdir hep esātiz-i belāġat

 

Ey şehīd oġlı şehīd isteme benden maḳber

Saŋa āġūşunu açmış ṭuruyor peyġamber

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul