PALEOGRAFYA OKUMALARI-26 | İlim ve Medeniyet

Elif oḳuduḳ ötürü

Pazar eyledik götürü

Yaradılanı sevdik

Yaradandan ötürü

Gül alırlar gül ṣatarlar

Gülden terāzī ṭutarlar

Gülü gül ile ṭarṭarlar

Çarşu pazarı güldür gül

Kerīmiŋ dergāhına varsa gedā

Red ėder mi tehī-dest anı Ḫudā

Mānend-i şecer nābit olur ṡābit olanlar

Her hangi işiŋ ehli iseŋ anda devām ėt

 

Ne ḫoş demdir ṣafā-yı ṣubḥgāhı

Ki anda baḫş olur nūr-i ilāhī

Bir yerde ki yoḳ naġmeŋi taḳdīr ėdecek gūş

Tażyīʿ-i nefes eyleme tebdīl-i maḳām ėt

ʿAlemdār-ı kerīm-i şāh-ı ıḳlīm-i risāletsiŋ

Muʿīnim ol benim dāʾim be-haḳḳ-ı Ḥażret-i Bārī

Selīm İlhāmī her dem yüz sürer bu ravża-i pāke

Şefâʿatle kerem ḳıl yā Ebū Eyyûb-i Ensārī

Mesʾūl olduġuŋ şeyle meşġūl ol

 

Kerem ḳıl kesme sulṭānım keremiŋ bī-nevālardan

Kerem-kāne yaḳışır mı kerem kesmek gedālardan

Ne yanar kimse baŋa āteş-i dilden özge

Ne açar kimse ḳapum bād-ı ṣabādan ġayrı

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul