PALEOGRAFYA OKUMALARI-19

0

Ben ezelden beridir ḥür yaşadım ḥür yaşarım

Hangi çılgın baŋa zincir vuracaḳmış şaşarım

Kükremiş sel gibiyim bendimi çigner aşarım

Yırtarım ṭaġları enginlere ṣıġmam taşarım

Arḳadaş yurduma alçaḳları uğratma ṣaḳın

Siper ėt gögdeŋi ṭursun bu ḥayāsızca aḳın

Ṭoġacaḳdır saŋa vaʿd ėtdigi günler ḥaḳḳıŋ

Kim bilir belki yarın belki yarından da yaḳın

 

Saŋa ben bir naṣīḥat eyleyeyim

ʿāmil olup pür-iʿtibār olasın

İşleme ol işi nihānice

Āşikār olsa şerm-sār olasın

Çoḳ insān aŋlamaz eski mūsīḳīmizden

Ve andan aŋlamayan bir şey anlamaz bizden

Yėdigiŋle degil

Ekdiginle ögül

Çanaḳḳalʿa geçilmez

Ey maḥrem-i bī-müşterek ḳarb-i ḫüdā

Dilden eṡeriŋ ėtmesün Allāh cüdā

Her ẕerre-i ḫāk-i ḳadem-i ḥażretiŋe

Cānımda fedā tende fedā bende fedā

Güzel Allāhım senden ne gelecekse gelsin

Sen ki raḥmetiŋle ḳahrıŋla da güzelsiŋ

Ḳırdıysaŋ ʿafv dile

Ḳırıldıysaŋ ʿafv ėt

Yār içün aġyāra ülfet ėtdigim ʿayb eyleme

Bāġ-bān bir gül içün biŋ ḫāra ḫiẕmetkār olur

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

 

Leave A Reply