PALEOGRAFYA OKUMALARI-10 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA19 Mart 20173min0

ʿOṡmānlı Olmaḳ

Yapılan tüm ḥaḳāretler ve küfürler

Ḳarşısında ḥalā ʿoṡmānlı ḳalabilmekdir

 

 

Danışan ṭaġı aşmış

Danışmayan yolu şaşmış

 

 

Tevfīḳ ü ḥüsni – İzmir

 

 

Bu da geçer ya hū

 

 

Yā vedūd

 

 

Ya maḥbūbe’l-ʿāşıḳīn

Ya maḥbūbe’l-ʿārifīn

 

Bozulmuş bezm-i yārān çāşni mey degişmişdir

Ṭarabgāh-ı cihānda naġme-i hey hey degişmişdir

Ḫülāṣa bence şimdi ḳıble-i rūḥum Muḥammedle

Ḫüdā-yı lim yezelden māʿadā her şey degişmişdir

 

Ben hīç degişmedim

 

 

Yol var yāre gider

Yol var yārdan ėder

 

Daʿāvī naẓırı sābıḳ mümtāz efendi merḥūmuŋ vaṣīyeti üzerine

İşbu ḳaraki ḥüseyn çelebi cāmiʿ-i şerīfi mücedded ebnā ü inşā olunmuşdur

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul