İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ | İlim ve Medeniyet

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
Yurtdışından Öğrenci Başvuru Kabul ve Kayıtları
İMÜYÖS ( İMU Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavı)  Başvuruları 22 Temmuz 02 Agustos 2016
İMÜYÖS’e Girecek Adayların İlanı 3 Ağustos 2016
İMÜYÖS Sınav Tarihi 4 Ağustos 2016
İMÜYÖS Sonuçlarının Açıklanması 8 Ağustos 2016
Yerleştirme için başvuru tarihleri 09 – 15 Ağustos 2016
Asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2016
Asıl adaylar için kayıt tarihleri 17-24 Ağustos 2016
Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 1. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 25 Ağustos 2016
Boş kalan kontenjanların ilanı ve Yedek adaylar için 2. Ek yerleştirme kayıt tarihleri 26 Ağustos 2016
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 31 Ağustos -2 Eylül 2016
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) sonuçlarının açıklanması 6 Eylül 2016
Yatay Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları İçin Başvurular ve Kayıtlar
Başvuruların Alınması 29 Temmuz-04 Ağustos 2016
İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapılan programlara başvurular için) 5 Ağustos 2016
 Başvuruların Değerlendirilmesi 09-11 Ağustos 2016
 Sonuçların İlanı 12 Ağustos 2016
Asil Kayıtları 29 Ağustos-02 Eylül 2016
Yedek Kayıtları 05-06 Eylül 2016
ÖSYS ve DGS ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin  Kayıtları
 Kesin Kayıt Tarihleri 12-19 Ağustos  2016
 Danışman Atama İşlemleri 22-26 Ağustos 2016
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 05-09 Eylül 2016
 Ek Kontenjanla Yerleştirilen Öğrencilerin Danışman Atama İşlemleri 12-16 Eylül 2016
Yabancı Diller İngilizce  Hazırlık Eğitim-Öğretimi
Güz Yarıyılı
Seviye Tespit Sınavı- İngilizce Yeterlik Sınavı-İYS 31 Ağustos-01-02 Eylül 2016
İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının İlanı 6 Eylül 2016
Derslerin Başlaması- I. Periyot Başlangıcı 19 Eylül 2016
I. Periyodun Bitmesi 4 Kasım 2016
Ara Sınav Haftası 07-11 Kasım 2016
II. Periyodun Başlaması 14 Kasım 2016
Derslerin Bitmesi-II. Periyot Bitişi 6 Ocak 2017
Ara Sınav Haftası 09-13 Ocak 2017
Ara Dönem İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 16-20 Ocak 2017
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 20 Ocak 2017
Bahar Yarıyılı
Derslerin Başlaması- III. Periyot Başlangıcı 6 Şubat 2017
III. Periyodun Bitmesi 24 Mart 2017
Ara Sınav Haftası 27-31 Mart 2017
IV. Periyodun Başlaması 3 Nisan 2017
Derslerin Bitmesi-IV. Periyot Bitişi 26 Mayıs 2017
Ara Sınav Haftası 29 Mayıs-02 Haziran 2017
Yıl Sonu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) 05-09 Haziran 2017
İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) Sonuçlarının İlanı 13 Haziran 2017
Bütünleme Sınavı ve Sonuçlarının İlanı 19-23 Haziran 2017
Lisans Eğitim Öğretim (Tıp-Turizm Fakülteleri Hariç)
Güz Yarıyılı
Açılacak derslerin, ders görevlendirmelerinin ve ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 8 Ağustos 2016
Ders Programlarının İlanı 22 Ağustos 2016
Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri 5-9 Eylül 2016
Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 19 Eylül 2016
Mazeretli Kayıt 12-23 Eylül 2016
Derslerin Başlaması 19 Eylül 2016
Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 29 Eylül 2016
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 19-23 Eylül 2016
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 19 Eylül-03 Ekim 2016
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 07-11 Kasım
Derslerin Bitmesi 30 Aralık 2016
Yarıyıl Sonu Sınavları 02-10 Ocak 2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 17 Ocak 2017
Bütünleme Sınavları 24 Ocak – 28 Ocak 2017
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 3 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı
Açılacak derslerin, ders görevlendirmelerinin ve ders  programlarının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi 23 Ocak 2017
 Ders Programlarının İlanı 3 Şubat 2017
 Kayıt Yenileme ve  Ders Seçme İşlemleri 06-10 Şubat 2017
 Danışmanların Ders Seçme Onay İşlemlerinin Son Günü 10 Şubat 2017
 Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Bölümlere Bildirilmesi 13 Şubat 2017
Mazeretli Kayıt 13.Şubat-24 Şubat.2017
Derslerin Başlaması 13 Şubat 2017
Ders Ekleme-Bırakma (Danışman Aracılığıyla) 13-17 Şubat 2017
Yarıyıl İçi Ders Değerlendirme Araçları (Ara Sınav, Ödev, Proje vb.) ve Değerlendirme Kriterlerinin İlanının Son Günü 13 Şubat- 24 Şubat 2017
Yarıyıl içi Sınavları (Vize Haftası) 03 -07 Nisan 2017
Derslerin Bitmesi 26 Mayıs 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları 05-13 Haziran 2017
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 20 Haziran 2017
Bütünleme Sınavları 29 Haziran – 04 Temmuz 2017
Bütünleme Sonuçları İlanı – Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 7 Temmuz 2017
Lisansüstü Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuruları 22-26 Ağustos 2016
Özel Öğrenci Başvuruları 22-26 Ağustos 2016
Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi 05 – 09 Eylül 2016
Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü 19 Eylül 2016
Ders Ekleme-Bırakma 26- 30 Eylül 2016
Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi 3 Ekim 2016
Anabilim Dallarının Açılmayan Derslerle İlgili Son Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi 5 Ekim 2016
Derslerin Başlaması 26 Eylül 2016
Derslerin Bitmesi 30 Aralık 2016
Yapılmayan Derslerin Telafi Haftası 02 – 06 Ocak 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı 09 – 13 Ocak 2017
Bütünleme Sınavları ve İlanı 23 – 25 Ocak 2017
Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 1 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı
Yatay Geçiş Başvuruları 06  – 10 Şubat 2017
Özel Öğrenci Başvuruları 06 – 10 Şubat 2017
Kayıt Yenileme, Katkı Payı Yatırma ve Ders Seçimi 13  – 17 Şubat 2017
Danışmanların Ders Seçme Onay ve İşlemlerinin Son Günü 20 Şubat 2017
Ders Ekleme-Bırakma 20 – 24 Şubat 2017
Açılan-Açılmayan Seçmeli Derslerin Anabilim Dallarına Bildirilmesi 27 Şubat 2017
Anabilim Dallarının Açılmayan Derslerle İlgili Son Taleplerinin Enstitüye Bildirilmesi 28 Şubat 2017
Derslerin Başlaması 20 Şubat 2017
Derslerin Bitmesi 26 Mayıs 2017
Yapılmayan Derslerin Telafi Haftası 29 Mayıs – 02 Haziran 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları ve İlanı 05 – 09 Haziran 2017
Bütünleme Sınavları ve İlanı 19 – 21 Haziran 2017
Dönem Sonu Sınav Evraklarının Tesliminin Son Günü 3 Temmuz 2017
Turizm Fakültesi Eğitim Öğretim
Güz Yarıyılı
Ders Kayıtları 29 Ağustos – 02 Eylül 2016
Ders Ekleme-Bırakma 05– 09 Eylül 2016
Derslerin Başlaması 5 Eylül 2016
Derslerin Bitmesi 16 Aralık 2016
Yarıyıl Sonu Sınavları 19-27 Aralık 2016
Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İlanının Son Günü 30 Aralık 2016
Bütünleme Sınavları 10 – 16 Ocak 2017
Bütünleme Sınav Notlarının Otomasyon Sistemine Girişinin Son Günü 20 Ocak 2017
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıtları 23 – 27 Ocak 2017
Ders Ekleme-Bırakma 30 Ocak – 03 Şubat 2017
Derslerin Başlaması 30 Ocak 2017
Derslerin Bitmesi 5 Mayıs 2017
Yarıyıl Sonu Sınavları 08-18 Mayıs 2017
Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının Otomasyon Sistemine Girişinin Son Günü 26 Mayıs 2017
Bütünleme Sınavları 05 – 09 Haziran 2017
Bütünleme Sınav Notlarının Otomasyon Sistemine Girişinin Son Günü 16 Haziran 2017
Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim
Tıp Fakültesi Dönem I Akademik Takvim
Derslerin Başlaması 3 Ekim 2016
Yarıyıl Tatili 23 Ocak-03 Şubat 2017
Dönem Sonu 26 Mayıs 2017
Dönem Sonu Pratik Sınavı 14-15 Haziran 2017
Dönem Sonu Sınavı (Final) 16 Haziran 2017
Bütünleme Pratik Sınavı 5 Temmuz 2017
Bütünleme Sınavı 6 Temmuz 2017
Ders Kurulu I: Hücre ve Doku I
Course I: Cell and Tissue I
Ders Kurulunun Başlangıcı 3 Ekim 2016
Ders Kurulunun Bitimi 25 Kasım 2016
Ders Kurulu Sınavı 25 Kasım 2016
Ders Kurulu II: Hücre ve Doku II 
Course II: Cell and Tissue II
Ders Kurulunun Başlangıcı 28 Kasım 2016
Ders Kurulunun Bitimi 20 Ocak 2017
Ders Kurulu Sınavı 20 Ocak 2017
Ders Kurulu III: Hücre ve Doku III 
Course III: Cell and Tissue III
Ders Kurulunun Başlangıcı 6 Şubat 2017
Ders Kurulunun Bitimi 31 Mart 2017
Ders Kurulu Sınavı 31 Mart 2017
Ders Kurulu IV: Hücre ve Doku IV
Course IV: Cell and Tissue IV
Ders Kurulunun Başlangıcı 3 Nisan 2017
Ders Kurulunun Bitimi 26 Mayıs 2017
Ders Kurulu Sınavı 26 Mayıs 2017
Tıp Fakültesi Dönem II Akademik Takvim
Derslerin Başlaması 19 Eylül 2016
Yarıyıl Tatili 23 Ocak-03 Şubat 2017
Dönem Sonu 26 Mayıs 2017
Dönem Sonu Pratik Sınavı 07-08 Haziran 2017
Dönem Sonu Sınavı (Final) 9 Haziran 2017
Bütünleme Pratik Sınavı 21-22 Haziran 2017
Bütünleme Sınavı 23 Haziran 2017
Ders Kurulu I: Kardiyovasküler Sistemi 
Course I:  Cardiovascular System
Ders Kurulunun Başlangıcı 19 Eylül 2016
Ders Kurulunun Bitimi 28 Ekim 2016
Ders Kurulu Sınavı 28 Ekim 2016
Ders Kurulu II:  Kan ve Solunum Sistemleri 
Course II:  Blood and Respiratory System
Ders Kurulunun Başlangıcı 31 Ekim 2016
Ders Kurulunun Bitimi 9 Aralık 2016
Ders Kurulu Sınavı 9 Aralık 2016
Ders Kurulu III:  Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma 
Course III:   Gastrointestinal System and Metabolism
Ders Kurulunun Başlangıcı 12 Aralık 2016
Ders Kurulunun Bitimi 20 Ocak 2017
Ders Kurulu Sınavı 20 Ocak 2017
Ders Kurulu IV:  Sinir Sistemi
Course IV: Nervous System
Ders Kurulunun Başlangıcı 6 Şubat 2017
Ders Kurulunun Bitimi 31 Mart 2017
Ders Kurulu Sınavı 31 Mart 2017
Ders Kurulu V: Endokrin ve Ürogenital Sistemler
Course V:  Endocrine and Urogenital System
Ders Kurulunun Başlangıcı 3 Nisan 2017
Ders Kurulunun Bitimi 26 Mayıs 2017
Ders Kurulu Sınavı 26 Mayıs 2017
Tıp Fakültesi Dönem III Akademik Takvim
Derslerin Başlaması 19 Eylül 2016
Yarıyıl Tatili 30 Ocak-10 Şubat 2017
Dönem Sonu 26 Mayıs 2017
Dönem Sonu Pratik (Lab.) Sınavı 12-13 Haziran 2017
Dönem Sonu Sınavı (Final) 14 Haziran 2017
Bütünleme Pratik (Lab.) Sınavı 28-29 Haziran 2017
Bütünleme Sınavı 30 Haziran 2017
Ders Kurulu I: Hastalıkların Biyolojik Temelleri  
Course I : Biologic Basis Of Diseases 
Ders Kurulunun Başlangıcı 19 Eylül 2016
Ders Kurulunun Bitimi 14 Ekim 2016
Ders Kurulu Sınavı 14 Ekim 2016
Ders Kurulu II: Neoplazik, Enfeksiyon ve Hematolojik Hastalıklar  
Course II : Neoplasic, Infectious and Hematologic Diseases 
Ders Kurulunun Başlangıcı 17 Ekim 2016
Ders Kurulunun Bitimi 18 Kasım 2016
Ders Kurulu Sınavı 18 Kasım 2016
Ders Kurulu III: Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Course III: Circulatory and Respiratory System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı 21 Kasım 2016
Ders Kurulunun Bitimi 23 Aralık 2016
Ders Kurulu Sınavı 23 Aralık 2016
Ders Kurulu IV: Gastrointestinal ve Endokrin Sistem Hastalıkları 
Course IV: Gastrointestinal System and Endocrin Disease
Ders Kurulunun Başlangıcı 26 Aralık 2016
Ders Kurulunun Bitimi 27 Ocak 2017
Ders Kurulu Sınavı 27 Ocak 2017
Ders Kurulu V: Genitoüriner Sistem Hastalıkları 
Course V: Genitourinary System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı 13 Şubat 2017
Ders Kurulunun Bitimi 10 Mart 2017
Ders Kurulu Sınavı 10 Mart 2017
Ders Kurulu VI: Nöropsikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
Course VI: Neuro- Psychiatry And Musculo- Skeletal System Diseases
Ders Kurulunun Başlangıcı 13 Mart 2017
Ders Kurulunun Bitimi 21 Nisan 2017
Ders Kurulu Sınavı 21 Nisan 2017
Ders Kurulu VII: Klinik Bilimlere Giriş
Course VII: Introduction To Clinical Sciences 
Ders Kurulunun Başlangıcı 24 Nisan 2017
Ders Kurulunun Bitimi 26 Mayıs 2017
Ders Kurulu Sınavı 26 Mayıs 2017
Tıp Fakültesi Dönem IV Akademik Takvim
BAŞLANGIÇ 19.09.2016
YARIYIL TATİLİ 20 Ocak 2017 – 6 Şubat 2017
DÖNEM SONU 16.06.2017

KAYNAK: www.medeniyet.edu.tr

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul