İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ A2 SEVİYESİ ÇIKTI! | İlim ve Medeniyet

İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ  2

Yazar Metin Kutlu ve Yazarımız Ozan Dur’un yeni kitapları, İbranice Öğreniyorum A2 isimli kitabı satışa çıktı.

İbranice Öğreniyorum Seti, hem kendi kendine öğrenmeye,  hem de bir öğretici rehberliğinde sınıf ortamında öğretime uygun şekilde hazırlanmıştır. Bu öğrenim setini hazırlanırken çok sayıda modern İbranice öğretim kitabından istifade edilmiştir. Kitap yazarlarının iyi derecede İbranice bilmeleri, uzun yıllardan beri gerek grup, gerekse özel İbranice dersi vermelerinin yanı sıra İngilizce ve Arapçayı iyi derecede bilmeleri ve bu dilleri de öğretme tecrübesine sahip olmaları kitap setimizin en güzel şekilde hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Ülkemizde yabancı dil öğrenilememesinin en önemli sebeplerinden biri de dil eğitiminin gramer ağırlıklı olmasıdır. Bundan dolayı elinizdeki bu kitap sadece gramer kitabı değildir, aynı zamanda pratik konuşmayı da öğretmektedir. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz hemen her durumla ilgili kelimeler, kavramlar, deyimler ve diyaloglarla pratik konuşma kazandırılmaya çalışılmıştır. Okuyucularımızın çoğunun İngilizce bildiği düşünülerek, anlatılan konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bazı kelimelerin, kavramların ve konu başlıklarının İngilizce karşılıkları verilmiştir.

Kitap setimiz, dört seviyeye ayrılmış olup, 1.Cilt A1, 2.Cilt A2, 3.Cilt B1, 4.Cilt ise B2 seviyesini oluşturmaktadır. Her bir seviyede önce gramer konusu örnek cümlelerle anlatılmakta, sonra okuma parçaları ve diyaloglar verilmektedir. Öğrenilen konuların pekiştirilmesi için çok sayıda alıştırma bulunmaktadır. Bölüm sonlarında o bölümde bilinmesi gereken kelimeler verilmiştir. Birinci ciltte başlangıç seviyesi olması açısından kelimeler bölümünde bulunan kelimelerin okunuşları verilmiştir. Ancak ikinci ciltten itibaren okumanın iyice pekiştirildiği ve öğrenildiği düşünüldüğünden kelimelerin okunuşları verilmemiştir. Geçmiş zaman konusuna kadar fiillerin mastarları ve eril tekil şahsa göre şimdiki/geniş zaman çekimleri verilmiştir. Geçmiş zaman konusundan itibaren fiillerin mastarları, eril tekil şahsa göre şimdiki/geniş zaman çekimleri ve geçmiş zaman üçüncü eril tekil şahsa (o) göre çekimleri verilmiştir. Sadece çok gerekli olduğu yerlerde konu anlatımlarının belirli yerlerinde kelimelerin okunuşları verilmiştir. Konuları çalışmaya başlamadan önce bu kelimelere göz atmakta ve öğrenmekte fayda vardır. Ayrıca her cildin sonunda öğrenilen bilgileri ölçen Seviye Tespit Sınavı yer almaktadır.

A1 seviyesi olan 1.ciltte İbranice harfler ve harekeler (nikudlar), hangi dil öğrenilirse öğrenilsin

mutlaka bilinmesi gereken, günlük hayatta pratikte işimize yarayacak konulardan olan selamlaşma, nasıl olduğunu, nereli olduğunu, mesleğini ve yaşını sorma gibi tanışmada kullanılan deyimler, kalıp ifadeler ve kelimeler verilmiştir. Gramer konuları olarak şahıs zamirleri, işaret zamirleri, sıfatlar, var yok ifadeleri, benim var, senin var, benim yok, senin yok ifadeleri, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız 30’a yakın fiilin kullanımı, alıştırmalar, en sonda gramer özeti ve öğrenilen bilgilerin ölçüldüğü A1 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.

A2 seviyesi 2.ciltte Zarflar, Fiillerin Kökleri, Yedi Fiil Çatısı (Paal, Piel, Hif’il, Hitpael, Nif’al, Pual, Huf’al) hakkında bilgi verilmiş, bu yedi fiil çatısının şimdiki/ geniş zaman ve geçmiş zaman çekimleri ve kullanımları gösterilmiş, örnek cümleler, okuma parçaları ve bu fiillerin kullanıldığı pratik konuşma örnekleri verilmiş, alıştırmalarla gramer konuları pekiştirilmiştir. Ayrıca son bölümde A2 seviyesinde bilinmesi gereken bilgilerin ölçüldüğü A2 Seviye Tespit Sınavı bulunmaktadır.

B1 seviyesi 3.ciltte; İsim Tamlaması, Edatlar ve Bağlaçlar, 7 fiil çatısının Gelecek Zaman çekimleri, Modal Filler, Emir Fiil, İsim Fiil (Gerund), Üstünlük ve En Üstünlük Yapıları (Comperative-Superlative) gibi gramer konuları işlenecek, örnek cümleler, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilecektir. En sonda da B1 Seviye Tespit Sınavı olacaktır.

B2 seviyesi olan 4.kitapta ileri düzey gramer konuları olan Şart Cümleleri (Conditionals), Dolaylı Aktarım (Indirect Speech), İlgi Cümleleri (Relative Clauses), Zaman Cümleleri, Amaç Cümleleri, Sebep Cümleleri, Sonuç Cümleleri, Dilek Kipi işlenecek, okuma parçaları, diyaloglar ve alıştırmalarla konular pekiştirilecektir. En sonda B2 Seviye Tespit Sınavı olacaktır.

Dört cilt tamamlandığında okuyucu rahat bir şekilde İbranice konuşacak, sözlük yardımıyla İbranice kitap ve gazeteleri okuyacak ve anlayacaktır. İBRANİCE ÖĞRENİYORUM SETİ’ni bitirdikten sonra yapılacak olan, bolca İbranice hikaye kitabı, gazete okumak, internetten film ve haberler izleyerek İbranicemizi ilerletmeye çalışmak olacaktır. Takip edilebilecek olan internet siteleri gazete, YouTube ve çizgi film kanallarının listesine kitabımızın sonunda ekler kısmında yer verilmiştir.

Kitap 1. Hamur ve 434 sayfadır.

Kitabı satın almak için Pelikan Kitabevi’nin aşağıdaki sitesini ziyaret etmenizi öneririz.

https://www.pelikankitabevi.com.tr/ibranice-ogreniyorum-seti-2-a2

Kitabın İçerisinden Görseller

 

 

İlim ve Medeniyet

 

 

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul