HİNT ALT KITASI OKUMALARINA BAŞLANGIÇ KİTAPLARI | İlim ve Medeniyet

İnsanlık tarihinin en kadim medeniyetlerinden birisi olan Hint medeniyetini ve ilk insanın gönderildiği toprak parçasını içinde barındıran Hint alt kıtası, Asya kıtasının önemli bir bölümünü kapsar.

Özellikle 8. Ve 9. yy’larda başlayan Müslüman akınları daha sonralarında bu topraklara hükmedecek birçok devletin temellerini attı. 1857 yılına kadar da bu topraklarda bir çok İslam devleti hüküm sürdü. Bunun yanında Hint alt kıtası diğer birçok bölgede olmayan farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir harmoniye ev sahipliği yaptı. Günümüzde ise İngiliz sömürge döneminde sonra kurulan devletler burada varlığını sürdüyor.

İngilizlerin bölgeye girişiyle oryantalistlerin de bu bölge üzerindeki çalışmaları başladığı herkes tarafından bilinmektedir. O yıllardan günümüze kadar oryantalistlerin çalışmaları soluksuz bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar bizlerin geçmiş bağları kuvvetli olsa da bu topraklar üzerinde bizler tarafından yapılmış elle tutulur pek fazla bir çalışma ortaya çıkmıyor. Bu da aslında bu bölgeye yeni yeni ilgi duyan kişilerin heveslerini kırmakta ve daha yeni başladığı bu serüvenini sonlandırmasına neden oluyor.

Ben bu yazıda özellikle Hint alt kıtasına ilgi duyan kimseler için bir başlangıç olarak kısıtlı Türkçe literatürde okuyabilecekleri eserleri sıraladım.

Bölge Tarihi Üzerine

 • Yusuf Hikmet Bayur – Hindistan Tarihi (1-2-3)
 • Hermann Kulke – Hindistan Tarihi
 • Barbara Metcalf – Modern Hindistan’ın Kısa Tarihi
 • Mohammad Sadiq – Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi
 • Jean-Poul Roux – Babür Büyük Moğolların Tarihi
 • Halis Bıyıktay – Timurlular Zamanında Hindistan Türk İmparatorluğu

Edebi ve Felsefi Eserler

 • Halide Edip Adıvar – Hindistan’a Dair
 • M. Forster – Hindistan’a Bir Geçit
 • Cemil Meriç – Bir Dünyanın Eşiğinde
 • Korhan Kaya – Hint Felsefesinin Temelleri

Diğerleri

 • Chris Ogden – Hindistan Dış Politikası
 • Ishtiaq Ahmad – Hindistan Pakistan Çatışması
 • SETA – Pakistan Siyasetini Anlama Kılavuzu

NOT: Bu alan üzerine ileri okuma yapmak için Türkçe literatür çok eksik kalmaktadır. Bu yüzden ileri derece okumalar için yabancı dillerdeki eserlere başvurmak gerekmektedir.

İSRAİL’İ ANLAMAK İÇİN OKUNMASI GEREKEN 75 TÜRKÇE KİTAP

Avatar photo

Mehmet AYAYDIN

Politics and South Asian Studies [email protected]


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul