ASKER DEDİĞİN… | İlim ve Medeniyet

Ordu milletin ve devletin varlığının bir ifadesidir.

Ordu varsa millet vardır.

Türk kültürünün vazgeçilmez ve asli unsurlarından olan ordu anlayışı, İslam’la tanıştıktan sonra diğer tüm Müslüman kavimleri de etkilemiş böylece İslam medeniyet anlayışında da aynı şekilde yer bulmuştur.

İslam orduları yüzyıllarca Allahın adını haykırarak; savaş meydanında nidalar atmış , engin dağları ve fırtınalı denizleri aşarak önüne gelecek düşmanın korkulu rüyası olmuş, gerektiğinde merhametin ,gerektiğinde acımasızlığın sembolü olmuşlardır. Tüm bunları aldıkları aziz ve biz Müslümanlar için derin bir anlam ifade eden ASKER isminin hakkını veren fedakâr ve cefakâr insanlarla başarmıştır.

Asıl bahsedilecek mevzu ASKER’dir. Sorulması gereken soru ASKER kimdir?

Diğer dillerde ‘’Soldier, солдат,Soldat, Soldado…’’ gibi kelimelerle karşılık bulan ASKER kelimesi aslen Arapça kökenlidir ve Arap dilinde yazılışı ESKR’dir. ESKR kelimesi diğer dillerdeki karşılılarından farklı olarak kendisini kuşanmak isteyen kişiye doğrudan sahip olması gereken özellikleri sıralayan ulvi bir kelimedir. Her harfi ayrı bir hasleti belirtmektedir.

ESKR…

Kelimenin ilk harfi olan “E” ULVİYET-İ RUHİYE anlamını taşır. Bu deyim her şeyden önce ASKER’ in yüksek bir ruh yapısına malik olduğunu ifade eder.

Bu ruhi yapıyı kazandıran kaynak, kendini aynı gayeye adamış, kalpleri heyecanla çarpan kişilerin toplandığı ASKER OCAĞI’ dır. Bu ocakta bütün ruhlar temizlenir, geliştirilir, yükseltilir ve yüceltilir.

Şan, şeref, namus, haysiyet, vatan, millet ve hürriyet gibi yüksek duygularla yoğrularak bütünleştirilir. Bu yolda hayatı ve ölümü bile hiçe sayan bu ruh yüksekliği, bütün insanlarla ilgili iyi niteliklerin koruyucusu olarak örnek insanı meydana getirir.

Kelimedeki “S” harfinin ifade ettiği anlam ise SELAMET-İ FİKRÎYE’dir.

Bu deyim doğru ve salim bir fikre sahip olmak anlamını taşır. Bir ASKER için doğruluk ve mertlik esastır.

ASKER kelimesindeki “K” harfi ise, KERAMET-İ TABİYE’ dir. Bu deyim, taktik buluculuk ve seziş anlamına gelir.

İlmi esaslara dayanan, buluculuğu ve inisiyatifi esas alan askerlik sanatı, en açık ifadesini tabiye (taktik ve strateji) kaidelerini en iyi şekilde bilmek ve uygulamakla kendisini gösterir.

ASKER her türlü hal ve şartlar içerisinde kendisini gerekli olan duruma; buluculuğu, sezişi ve taktik mahareti ile en iyi biçimde uydurmasını bilen kimsedir. Başka bir deyimle önceden görüş maharetine tabiye (taktik) kabiliyeti ile ulaşmış olur.

ASKER kelimesinin son harfi olan “R” harfi, RİYAZAT-I BEDENİYYE (vücut dayanıklılığı) demektir. Asker, ruhi gelişmesi ile birlikte vücutça da gelişmek mecburiyetindedir. Askerin vücut yapısı, her türlü tabiat şartlarına, yokluk ve zorluklara alışmış olmalıdır.

ASKER kelimesinde dile getirilmiş olan üstün vasıflar, esas itibariyle, dünyaya ün salmış bulunan Müslüman Türk askerinin damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Allah bu hasletlerle donatılmış, başta MEHMETÇİK olmak üzere onun yüce ismini duyurmaya çalışan tüm Müslüman askerleri korusun.

OSMAN MİCAN

 

Avatar photo

Osman MİCAN

İbn Haldun Üniversitesi (MA) I Rusya ve Orta Asya Araştırmaları [email protected] İLİM ''MEDENİYET''TİR.


3 comments

 • izzet kemal turan

  22 Kasım 2017 at 17:01

  OSMAN BEY ESKR DİYE BİR KELİME ARAPÇADA YOK. LÜTFEN AYDINLATIN.EĞER YOKSA DA TEKZİP YAYINLAMANIZI RİCA EDECEĞİM.

  Yanıt

  • Avatar photo
   Osman Mican

   22 Kasım 2017 at 17:30

   İlginiz için teşekkür ediyorum.
   Latince olarak yazmak zorunda kaldığım için bu şekilde yazdım.Eskr (عسكري) bunu karşılamaktadır.

   Yanıt

  • Anonim

   8 Mayıs 2022 at 21:51

   asker zaten arapça bi kelime

   Yanıt

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul