PALEOGRAFYA OKUMALARI-25 | İlim ve Medeniyet

 

Esās-ı ḳaṣr-ı çerḫi hedm ėderdim tâ zemīninden

Ānıŋ sermāyesi bir āhdır ammā telāşım çoḳ

Ne ḳadar cehd ėdersek bir murāda

Naṣīb olmaz muḳadderden ziyāde

Tefvīż-i umūr eyleyeli Ḥażret-i Ḥaḳḳa

Ṣaf oldu göŋül maḥv olup āsār-ı meşaḳḳa

Lutfuyla ėdüb her işim āmāde feḥmde

Ḥācet ḳomadı ġayrısınıŋ bābını daḳḳa

Bi’smi’llāhi-rraḥmani-rraḥīm

Yā vedūd

 

 

Ārifiŋ gönlü gülistāndır gülistān istemez

Ẓālimlere mehl olmasa matlūb-ı ilāhī

Bir demde yıḳar ʿālemi maẓlūmların āhı

Enderūn Seferlileri ḳoġuşu olan bu dāʾire emīrü’l-müʾminīn es-sultanü’l-ġāzī Meḥmed Reşād Ḥan Ḥażretleriniŋ emr ü fermān-ı mülūkāneleriyle taʿmīr ve ḫazīne-i hümāyūna ilḥāḳ ėdilmişdir

Bāb-ı ḥaḳ meftūh iken her lahza ehl-i ḥācete

İlticā lāyıḳ mıdır maġrūr-ı cāh-i devlete

Āh teslīmiyyet

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul