PALEOGRAFYA OKUMALARI-20 | İlim ve Medeniyet

Ah mine’l-ʿaşḳ

Maʿşūḳundan her ne gelse ʿāşıḳa

Kevser-i cennetdir rūḥ-ı fāʾiḳa

Vėrirler hediyye elbet lāyıḳa

Ṣadr-ı esrārına aşinā eyler

Bezmimizde ecel sāḳī

Oluruz ḥaḳḳa mülāḳī

Degil bāḳī ʿabdü’l-bāḳī

Hüvel-bāḳī hüvel-bāḳī

İnsānlardan bir şey isteme!

Zīrā vėrse minnet vermese

Ẕılletdir. Sen Allāhdan iste.

Ẕīrā vėrse niʿmet, vėrmese

ḥikmetdir.

Eyle tevfīḳiŋi bu bendeŋe ya rabb refīḳ

Ḳıl ʿināyet baŋa kim ente veliyyü’t-tevfīḳ

Yetişmez mi bu şehriŋ ḫalḳına bu niʿmet bāri

Ḥabīb-i ekremiŋ yâri ebā eyyüb el-enṣāri

Bir hilāl uğruna ya Rab

Ne güneşler batıyor

Saŋa dün bir tepeden baḳdım ʿazīz İstanbul

Görmedim gezmedigim sevmedigim hīç bir yer

ʿÖmrüm olduḳça göŋül taḥtıma keyfince ḳurul

Sade bir semtini sevmek bile bir ʿömre deger

Bir kefendir ʿāḳıbet sermāye-i şāh u gedā

Pes buŋa maġrūr olan mecnūn degildir ya nedir

İşbu çeşme baba sulṭān maḥalle ahālisi ve aṣḥāb-ı ḥamiyyetiŋ muʿāvenetiyle inşā ėdilmişdir

Faḳīr-i pādişeh-āsā gedā-yı muḥteşemem

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

 

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul