PALEOGRAFYA OKUMALARI-16

0

Hem oḳudum hemi yazdım yalan dünyā senden bezdim

İster iseŋ ḫüdāyı terk eyle māsivāyı

Taḳdīre ʿilāç eyleyemez olsa felāṭūn

Elbetde olur her ne ise emr-i taḳaddür

Ya Rab beni muḥtācına muḥtaç ėtme

Muḥtāç isem ancaḳ saŋa muḥtāç olayım

Dünyā mā-dām fānīdir degmiyor ʿalāḳa ḳalbe

İbrāhim nemrūd odın ʿaşḳdır gülistan eyleyen

ʿAşḳdan çün ėrdi bir naẓar-ı gülzār oldu nār olmadı

Ḫalḳ içinde muʿteber bir nesne yoḳ devlet gibi

Olmaya devlet cihānda bir nefes ṣıḥḥat gibi

Ḫoş gör yā hū

Bādeye baş üzere yer ėdip ayağa ṣalmazız

Ḥürmetin cām-ı meyiŋ ol-deŋlü idrāk eylemez

Nām-ı Aḥmed nüsḫa-ı īcāda bi’smi’llāhdır

İki şaḳḳ olmuş yed-i iʿcāz ile bir māhdır

 

 

 

LATİN HARFLERİNE AKTARAN:

EROL TURUNÇ & MUSTAFA ÇAĞLAR

Leave A Reply