2021 İLK BAHAR YDS’DE ÇIKMIŞ KELİMELER | İlim ve Medeniyet

Arkadaşlar bu kelimeler en az İngilizceyi orta seviye bilenlere yöneliktir. Temel kelimeleri bildiğinizi varsayarak bu kelimeleri çıkardım. 100’den fazla olan bu kelimelerin bu alanda çalışan ve sınava girmeyi düşünen arkadaşlara faydalı olmasını dilerim. Yazının sonuna PDF olarak da ekliyorum, indirebilirsiniz.

 

Deterrent Caydırıcı Faktör
Resemblance Benzerlik
Submission Teklif, arz
Take into account Göz önüne almak
Outfit Araç, gereç
Peanut Fıstık
Allergy Alerji
Utilisation Faydalanma, yararlanma
Precaution Önlem, tedbir
Termination Son verme, netice
Prevalence Yaygınlık
Hospitable Konuksever
İnstantaneous Ani, anlık
Detrimental Zararlı
Preliminary İlk, ön
Exponentially İncreasing Katlanarak artan
Precisely Tam, kusursuz
Literacy Okur-yazarlık, edebi kültür
Exclude Hariç tutmak
Relieve Rahatlatmak
Competence Yeterlik, kabiliyet
Vocational Mesleki
Minefield Gizli problemlerle karşılaşılan konu
Hand over Teslim etmek
Look for Aramak
Turn down Ters çevirmek
Seminal Ufuk açıcı
Mortality Ölüm
İdeally En iyi şekilde, ideal olarak
Signify Anlamına gelmek
Toe Ayak parmağı
Leather Deri
Mummify Mumyalamak
Artificial Yapay
Limb Uzuv
Excessive Haddinden fazla
Weight loss Kilo kaybı
Renewable Yenilenebilir
Replenish Yeniden doldurmak, tazelemek
Fungi Mantar
İntimate Samimi
As if Güya, sanki, tut ki
Exploitation İstismar
Even if Bile, olsa bile, sa da
Unless -mezse, -mazsa
Conventional Geleneksel
Endowed with Donatılmış, sahip
Agility Çeviklik
Debut İlk defa ortaya çıkmak, sahneye ilk çıkış
Medium Vasıta, araç, orta
Far more than Çok daha fazla
On the basis of Dayanarak
Advent of something Birşeyin gelmesi
Upheaval Devrim
Manhood suffrage Sadece erkek vatandaşların oy verme hakkının olması
Jeopardise Tehlikeye atmak
Enthralling Büyüleyici
İnterweaving Birbirinin içine girme
Manhood Erkeklik, yiğitlik
On the Account of the Fact that Gerekçesiyle, nedeniyle
Superb Harika, müthiş
Menacing Tehditkar
İntricate Arasında ilişki kurmak, birbirine bağlamak
Vigour Dinçlik, çoşku
İmminent Eli kulağında, yakın
Yield a benefit Kazanç getirmek
Trial and error Deneme yanılma
Visual Görsel
Lime Kireç
Flavour Tatlandırmak
İdentical Özdeş, aynı
Acidity Asitlik
Sour Ekşi
Suntan Bronzten
Profound Engin
Hinder Engellemek
Likelihood İhtimal, olasılık
Self-image Öz imge
Species Tür
At stake Değişime açık, tehlikede
Advocate Savunucu, taraftar
Rudimentary İptidai, olgunlaşmamış
Ground someone in Birine bir konunun temel ilkelerini öğretmek
Plausible Makul, akla yatkın
İnfer from -den sonuca ulaşmak
Endorse Uygun bulmak
İnherent Doğasında var olan, özünde olan
İnsufficient Yetersiz
Burdensome Ağır, külfetli
At heart Hakikatte
Exchange rate Döviz kuru
Diversification Çeşitlendirme
Outweigh -den daha ağır gelmek
Nimble Çevik
Clumsy Sakar
Chunk Kalın, tıknaz
Grip Kavrama
Crayon Boyama kalemi
Reconcile Uzlaştırmak, barıştırmak
At odds Araları açık, karşı görüşte
Delicacy İncelik, zayıflık
Delicate Narin, hassas
Altitude Rakım, irtifa
Replicate Kopyasını yapmak
Enhance Geliştirmek, iyileştirmek
Salience Dikkatini çekme, göze çarpma
Paired with İle eşleşmek
Viable Uygulanabilir
Precaution Önlem, tedbir
At hand Yakın, yanında
Contingency Tesadüf, beklenmeyen olay
Onset Başlangıç
Watery Sulu, sulak
Sniffle Burun çekme
Outdoor Açık hava, dışarıda
Drug resistant bacteria İlaca dirençli bakteriler
Prescription Reçete
Practitioner Pratisten hekim
Respiratory Solunum
Nudge Dirseklemek, dürtmek
Curb Zapt etmek, gemlemek
İntriguing Entrikacı
Adolescence Ergenlik çağı
Negligible Önemsiz
Wildlife Yaban hayatı
Circuits Devreler
Nocturnal Gece oluşan
Endeavour Emek, gayret
Cue İşaret
Fixate Sabitleştirmek, tespit etmek
Peer Eş, akran, emsal
Cluster Bir araya toplanmak
Fibre Lif
Sprinter Koşucu (kısa mesafe)

 

Ozan Dur

Faydalı Olması Temennisiyle

YDS İngilizce 2021 İlk Bahar Kelimeleri

2021 YDS İNGİLİZCE (2) SONBAHAR KELİMELERİ

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 MÜ'den mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (7), dillere dair


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul