TÜRKİYE-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ’NİN SEYRİ: FIRSATLAR VE POLİTİKALAR

Giriş Türk dış politikasının çok yönlü vizyonunun temel parametrelerinden birini oluşturan çevre ülkelerle ikili işbirliği ve sıfır sorun hedefi iç içe geçmiş birtakım küresel ve bölgesel sorunlar nedeniyle istenen seviyeyi yakalayamamıştır. Ortadoğu’nun kronikleşen çatışma olgusu, ileriye dönük pek çok siyasi ve ekonomik fırsatın dejenere olmasına yol açmıştır. Türkiye’nin güneydoğu sınırlarının hemen arkasında yaşanan yüksek yoğunluklu … Okumaya devam et TÜRKİYE-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ’NİN SEYRİ: FIRSATLAR VE POLİTİKALAR