TCMB PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI: 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI

GİRİŞ Dünyanın 1929 Büyük Buhranından sonra ortaya çıkardığı etkiler bakımından karşılaştığı en sarsıcı ekonomik kriz 2008 Küresel Ekonomik Krizi’dir. Birçok iktisatçı 2008 krizini bir finansal kriz olarak nitelemekte ve ‘2008 Küresel Finans Krizi’ tabirini kullanmaktadır. Bu çalışmada iki tanımlama da yer yer kullanılacaktır. Ekonomik kriz dönemlerinde uygulanan politikaların ve etkilerinin incelenmesi, akademik hayata bu konu … Okumaya devam et TCMB PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI: 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASI