SELÇUKLU SULTANI II. GIYASEDDİN KEYHUSREV KİMDİR?

Anadolu Selçuklu sultanı II. GIYASEDDİN KEYHUSREV (1237-1246) I. Alâeddin Keykubad’ın oğludur.  Muhtemelen 618’de (1221) doğdu. Yedi yaşında iken Mübârizüddin Ertokuş’un atabegliğinde Selçuklu topraklarına yeni katılan Mengücüklüler’in merkezi Erzincan ve havalisine melik olarak gönderdi; melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı. I. Alâeddin Keykubad’ın ölümünden (634/1237) sonra önde gelen devlet adamlarından Sâdeddin Köpek Şemseddin Altunaba, Tâceddin Pervâne, Lala Cemâleddin Ferruh … Okumaya devam et SELÇUKLU SULTANI II. GIYASEDDİN KEYHUSREV KİMDİR?