SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT KİMDİR?

KEYKUBAD I –(ö. 634/1237) Anadolu Selçuklu sultanı (1220-1237) Muhtemelen 586’da (1190) doğdu. Babası I. Gıyâseddin Keyhusrev, 592’de (1196) tahtı kardeşi Rükneddin Süleyman’a bırakmak mecburiyetinde kalıp gurbet hayatına çıktığında Alâeddin Keykubad ağabeyi Keykâvus’la birlikte babasının yanında bulundu. Gıyâseddin Keyhusrev 601 (1205) yılında yeniden Selçuklu tahtına geçince Keykubad’ı Tokat’a melik tayin etti. Meliklik döneminde bastırdığı paralarda “el-Melikü’l-mansûr … Okumaya devam et SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT KİMDİR?