MOST COMMON 1500 WORDS IN ARABIC | İlim ve Medeniyet

Arabic common words, Most common Arabic Words, Most common 1000 words in Arabic, Most common 1500 words in Arabic.

In this article, I want to share with you word list that will help you improve your Arabic. In this article you will also find meaning of the Arabic words. Extra, Beside English translation you will find also Turkish meaning. Maybe you will learn Turkish, who knows. But my main goal is to share with you common Arabic word list. Turkish words are gift for who want to learn Turkish. It is free. Share it with your friends.

You can download it by clicking below.

Most Common 1500 Words In Arabic

Avatar photo

Ozan Dur

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden mezun Filistin ve İran Araştırmaları- yazar [email protected] Poliglot (8), dillere dair Çalışma Alanım Ortadoğu ve Diller


Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul