DOĞU VE BATI ARASINDA GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ

Gürcistan, Güney Kafkasya coğrafyasında yer alan transit ülke durumundadır. SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanmış ülke küresel siyasette doğu-batı arasında kalmıştır. Gürcistan, coğrafi konumu itibariyle jeostratejik bir öneme sahiptir. Bir taraftan bölge ülkelerinin kara bağlantısını sağlarken diğer taraftan Müslüman dünyası ile Ortodoks dünyayı birleştiren Karadeniz’de 310 km sınırı bulunmaktadır. Sahip olduğu jeostratejik konumu ve Güney Kafkasya’da transit … Okumaya devam et DOĞU VE BATI ARASINDA GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ