Bosnalı S̱ābit Mesnevī Okumaları-1 | İlim ve Medeniyet

Avatar photoOSMANLICA14 Haziran 20175min0

Vezin: feʿilātün  feʿilātün  feʿūlün

(fāʿilātün)             (faʿlün)

24

S̱ābit efendi

Zümre-i şīfteden bir noḥsend

Naḳl ėderdi bir ʿacāyib pāyend

 

Dėr ki olmışdı rodosçuḳda nihān

Fitne enbānī bir ʿallāḳ-ı cihān

 

Çeñe remmāli ḫaber ḫummāli

Lāf u sermāye mis̱l-i dellāli

 

Çekede ʿālī idi mertebesi

Ḫalḳ içinde laḳabı söz ebesi

 

Şūḫ ṭabʿ idi açıḳ meşreb idi

Lā-abali bir ışıḳ meẕhepleri

 

Meskeni idi cehennem deresi

Dūzaḫa nāẓır idi poḫçası

 

Çatal abdālda olup ṣāḥib post

Yaʿnī hem muġlim idi hem zen dost

 

Ḫānḳāh-ı hevesüñ pür vecdī

Küçügi ḫalḳa be-gūşi necdī

Götci bėg tekyesine nāẓır idi

Her cehennemde peri ḥāżır idi

 

Ṣaçlı sulṭānuñ olup abdālı

Anda olduḳda perīşān ḥāli

 

Çuḳurunda bulacaḳ ḫod-gāma

Oldı külḫāncı çuḳur ḥammāma

 

Ḳahvenüñ migdenüñ telāşı

Baba şeyṭān ocaġı ferāşı

 

Bir gün ol dūzaḫe-i suḫte dil

O cehennem deresinden ġāfil

 

Gezerek gördi bir ülfete nigār

Gül beden lāle dehen ġonca ʿizār

 

Sürḫī-i rūyı ḳızıl lāle gibi

Terlemişdi gül-i pür jāle gibi

 

Lebleri sürḫ idi ruḫsālesi al

Ḳāmetin vaṣf ėdemem aliüꞌl-al

 

Cām-ı mey gibi küşāde meşreb

Yüz göz açıḳ gül-i nergis gibi hep

 

Özge şūḫ idi ḥicābı yoġidi

Ṭurradan ġayrı niḳābı yoġidi

 

Gördi bu ṣūreti ol şīfte dil

Ḥüsnüne oldı açıḳdan māʾil

 

Ġamzesi cānına ḥançer dayadı

Çeşm-i ḫūn yüzi açıḳdan boyadı

 

Eşk-i gül-fām aḳup pür tābuñ

Yine çıḳdı ḳızılı ḳallābuñ

 

Daġ-ı ġam oldı yüzinde peydā

Şāhid-i zūre urıldı ṭamġā

 

Meger ol kāfire-i cevr-endīş

Ermeni bir zen idi kāfir-kīş

 

Bir perī ṭalʿat idi ʿişve-nümā

Kāfirisiydi perīnüñ ammā

 

Bir iki pīr zen-i bīve ile

Geçdi biñ nāzile biñ şīve ile

 

Bu ise put gibi ḳaldı ḫayrān

Ṣūret-i meryeme ṣanki ruhbān

 

Cāna geçdi nigeh-i peykānı

Yine girdi içine şeyṭānı

 

Sīnesin çāk ėdüp ah ėtdi leʾim

Açdı gūyā ki deri deyri nesīm

 

Gerdeni dilbere mānend ṣalīb

Bir aṣılmaġa arardı taḳrīb

 

Ḳurudı yaʾsı ve ḥasretle pelīd

Hemçü put-ḥāne-i tersāde ḳadīd

 

Fikr-i zülfiyle şebī ġam peyvend

Uzadı ṣavm-ı naṣārā mānend

 

Ṣubḥ dem nāle degüldi bir çañ

Ṣan kilisāda ururdı ṭañ ṭañ

 

Der-kenar:

Bir zamān olmış o segban pāye

Maṭaracı ẓarıca paşaya

 

Ṣarı bayraḳdan elince etmek

Ḳızla çekmiş idi ḫayli emek

 

Özge ḥınzır idi ruhbān olıcaḳ

Ermeni ʿıydına ḳurbān olıcaḳ

 

PDF’si:

Bosnalı Sabit 24

LATİN ALFABESİNE AKTARAN:

MUSTAFA ÇAĞLAR & EROL TURUNÇ

 

Not:Bu metnin seçiminde emeği geçen ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Doç.Dr. Müjgan ÇAKIR’a teşekkür ederiz.

Geribildirim

Mail adresiniz gizli kalacaktır.


Biz Kimiz?

Gayemiz, asırlardır mirasçısı olduğumuz medeniyetin gelişimine katkı sağlamak adına kurduğumuz ilim halkasındaki ilmî faaliyetleri geniş kitlelere ulaştırmaktır.

Cemiyetimizde, genç ve hareketli yazar kadromuz ile Siyaset, Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji, Edebiyat ve Tarih gibi ilmî alanlarda gerek akademik gerekse de gündeme ilişkin yazılar kaleme alınmaktadır.


İletişim


Küçük Çamlıca Mahallesi, Filiz Sokak, No:3
Üsküdar/İstanbul