HUKUK

HUKUK
2
KOD NAPOLYON

The code should be one law for everyone! Kod Napolyon adıyla bilinen Napolyon Kanunları; Napolyon Bonaparte’nin hazırlattığı medeni kanun metnidir.…

ULUSLARARASI HUKUK
0
ULUSLARARASI HUKUKUN YAPTIRIMLARI

Uluslararası hukuk, uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen ku­rallar bütünüdür. Uluslararası hukukun yaptırımı aynı zamanda uluslararası hukuku iç hukuktan ayıran…

1 2 3 5