Yazar Mehmet AYAYDIN

Mehmet AYAYDIN

Hakkı savunmayan kalemler kırılmaya mahkumdurlar. mehmetayaydn@gmail.com

EKONOMİ TEORİSİ
0
SİYASAL EKONOMİK YAKLAŞIMLAR

Siyasal ekonomi terimi siyasetin ekonomiden disiplin olarak ayırımının sürdürelemez olduğunu gösteriyor. Ekonomik sonuçları belirlemede siyasal faktörleri hayati bir önem taşıyor…

TARİH
0
DÜNYA NEREYE GİDİYORSUN?

Son günlerde gelişen dünya gündemi herkesin aklında bir soruyu canlandırıyor “Dünya nereye gidiyor?” Evet bu sorunun cevabı için her ne…

HUKUK
0
MODERN HUKUK SİSTEMLERİ

Yaşadığımız 21. yy’da modern hukuk sistemi olarak 4 tane sistem kabul görür. Bunlar Anglo Sakson Hukuku ( Common Law), Kıta…

1 2